Maarten Maartensz:

 

                        - Volg de pijlen

 

 

Aan:

- j.cohen@amsterdam.nl <
j.cohen@amsterdam.nl>;
- a.aboutaleb@amsterdam.nl <
a.aboutaleb@amsterdam.nl>;
- m.horst@amsterdam.nl <
m.horst@amsterdam.nl>;
- h.maij@amsterdam.nl <
h.maij@amsterdam.nl>;
- h.belliot@amsterdam.nl <
h.belliot@amsterdam.nl>;
- d.stadig@amsterdam.nl <
d.stadig@amsterdam.nl>;

- An Milner <
amilner@st4045.nl>;
- Vollenhoven-Ubbens@freeler.nl <
Vollenhoven-Ubbens@freeler.nl>;
-
info@serin.nl;
- amsterdam@serin.nl

Titel mail: RAMO = Relatief Aan Mijn Ouders

Mottos:

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
    (Edmund Burke)

"A person may cause evil to others not only by his actions but by his inaction, and in either case he is justly accountable to them for the injury."
    (John Stuart Mill, On Liberty)


Secties:

1. Achtergronden
2. Deventer Neerlanders
3. Nederlandse collaborateurs
4. Mijn ouders en grootouders
5. drs. Ed van Thijn
6. Een vergasser en drugs-terrorist "uit naam van de idealen van de Februari-staking"
7. Voor wie Ed van Thijn wèl werkte als burgemeester
8. De redenen van het gebruikelijke doorsnee-fascisme en totalitairisme
9. Ik wil dit land voorgoed verlaten met een grote schadevergoeding
10. Galerij van Amsterdamse bestuurlijke fascistoïde beestmensen
11. Calvijn e.d.


 


1. Achtergronden:

Tussen 1977 en 1982 ben ik, tot mijn aanvankelijke zéér grote verbazing, honderden keren uitgemaakt voor "fascist", "smerige fascist" en overige varianten daarop, gewoonlijk door leden van de studenten-vereniging ASVA, die mij kenden als hun tegenstander, o.a. omdat ik een studentenpartij had opgericht, de NASA, sindsdien tenonder gegaan, die ageerde vóór echte wetenschap, en tegen gepolitiseerd onderwijs.

Dit was de leden van de ASVA, overigens vrijwel allemaal bourgeois zoontjes en dochters van pappa, een grote doorn in het oog, want zij hadden Het Ware Marxisties-Feministies  Geloof, en wie daar tegen was, zoals ik, was in hun nooit hoogbegaafde hersentjes minstens "een fascist".

Het verbaasde me, omdat ik meestal vriendelijk en beleefd in de omgang ben, omdat ik helemaal géén fascist ben in enigerlei vorm, omdat ik aanvankelijk verwacht had dat wie intelligent genoeg is om te studeren intelligent genoeg is om dit soort dingen niet te roepen (maar zie "Mandarijntjes met een IQ van 118"), en omdat ikzelf de zoon ben van een mede-organisator van de Februari-staking, die daarvoor bijna 4 jaar Duits concentratie-kamp overleefd heeft, en de kleinzoon van mijn vader's vader, die vermoord is middels zo'n kamp.

Bovendien was ik vrijwel de enige persoon studerend aan de toen o zo would be linkse UvA die feitelijk een proletarische achtergrond had, zoals dat heet: Mijn vader was niet alleen een mede-organisator van de Februari-staking maar ook een bekende Amsterdamse communist tot zijn dood in 1980, en de voornaamste organisator van de wat uiteindelijk de Nederlandse Verzetstentoonstelling werd, waarvoor hij vlak voor zijn dood geridderd is op het stadhuis van Amsterdam.

Maar al dit soort achtergronden, inclusief het feit dat ik in 1970 UIT de CPN gestapt was, waren de fanatieke "fascist"-roepers onbekend, en ik hing ze ook niet aan hun neus, omdat het waarschijnlijk het schelden alleen nog smeriger had gemaakt.

Sindsdien ben ik 55 geworden, in vrijwel voortdurende pijn sinds 1988, en heb het e.e.a. geleerd over gewone mensen, hun gewone motieven, de oorzaken van het nationaal socialisme en het gewone socialisme, en de gebruikelijke totalitaire geest van de menselijke doorsnee.

Laat ik mijzelf citeren uit een Nedernieuws van 20 juni 2005:


2. Deventer Neerlanders:

Het gemiddeld Nederlands moreel peil werd weer eens duidelijk gemaakt voor Ons Trots Volk door Ons Trots Volk eerverleden week te Deventer. Hofland vat het als volgt samen afgelopen zaterdag onder de titel "Wat is luguber":

"Vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag is op de Deventer kermis een man in het reuzenrad geklommen met de bedoeling zelfmoord te plegen door er af te springen. Iemand heeft dat bijtijds ontdekt, de politie en de brandweer kwamen erbij. Tenslotte is een agent of een brandweerman erin geslaagd hem het bakje van een ladderwagen in te praten, en daarmee was zijn leven gered. Maar als het aan de omstanders had gelegen was hij nu al een week dood. Springen! Springen!, zong het spreekkoor. De redders werden gehinderd door het straalbezopen publiek, in het bijzonder door een vrouw die wraak wilde nemen op de overheid omdat haar man kort tevoren een boete had gekregen wegens wildplassen. De geëmancipeerde burger rukt verder op."

Henk Hofland, die een beschermd leven leidt als "topjournalist", kan dit "luguber" vinden, maar ik ken de Nederlanders in doorsnee en in massa niet anders, al 27 jaar niet: Leedvermaak, sadisme, uitvreterij en parasitisme zijn Neerlandse prominente hoofddeugden of volksvermaak, maar iemand helpen die hulp nodig heeft geldt in Nederland algemeen als "élitair", "bemoeizucht" of "wil om op te vallen".

En inderdaad is de zinnigste analyse die ik ken en kan geven van het Nederlandse volkskarakter in doorsnee deze, die empirisch zo buitengewoon goed gefundeerd is - en ik citeer mijzelf, van 25 februari 2003

Hier is (..) een Kleine Les Uit De Vaderlandse Geschiedenis, die een antwoord geeft op de vraag: Wat voor soort mens is de doorsnee-Neerlander, en hoe zit 't met zijn/haar Normen en Waarden?

De cijfers die ik gebruik zijn uit standaard geschiedenisboeken  

inwoners = 9*(10 raisedTo: 6).
verzet = 3000.  "aantal Nederlanders in het gewapend verzet"
ssed =24000. "aantal Neerlanders in de Niederländische Waffen-SS e.d."
meelopers = (inwoners - verzet)/inwoners = (2999/3000)

misdadigers = ssed / inwoners = (1/375)

tegenstanders = verzet/inwoners (1/3000)
 

Hier komt het statistisch experiment met Neerlanders in de 2e W.O. dus op neer. Er is een flinke foutenmarge, maar het gegeven beeld is feitelijk adekwaat en onweerlegbaar.

Dat zijn de Nederlanders, in doorsnee, sinds generaties, weliswaar met zeldzame uitzonderingen waaronder mijn ouders en grootouders: Per 10.000 3 individuen met morele moed en karakter, en 9997 meelopers, collaborateurs, lafbekken, aanbrengers etc.

Ik kan er niets beters van maken, want zo liggen de onweerspreekbare feiten, zoals aangetoond in een werkelijk historisch experiment met 10 miljoen Nederlanders - die ca. 1% van hun mede-Nederlanders tussen 1941 en 1945 lieten afvoeren en vergassen, zonder er wat te doen, met enkele uitzonderingen alweer, waaronder onze ouders en grootouders.


3. Nederlandse collaborateurs:

Kortom: In de Tweede Wereldoorlog collaboreerde vrijwel heel Nederland met de bezetters, afgezien van enkele duizenden, overwegend stijle christenen en idem communisten, allebei behept met een heel sterk moreel geloof, en zaten minstens 6 keer meer Echte Nederlanders in de Waffen-SS dan in het verzet.

Zie ook: Ordinary Men, want de feitelijke verklaringen die ik geef voor de Nederlandse lafheid en collaboratie zijn welbekend en erkend onder historici, voorzover geen Nederlandse "geschiedkundigen" die Neerlands blazoen vrijwel altijd zo schoon mogelijk willen houden.

Een interessante referentie hier - niet vervalst door Nederlands chauvinisme, dat ook het RIOD teistert, evenals prof.dr. Lou de Jong, die de hele oorlog dan ook veilig in Engeland zat - is "The Holocaust Encyclopedia", edited by Walter Laqueur (2001, Yale University Press, ISBN 0-300-08432-3).

De geïnteresseerde Nederlander die iets als DE WAARHEID wil lezen over Nederland leze in deze tekst bijv. de lemmata "Netherlands", "Joodsche Raad" en "Judenrat", waarin de geïnteresseerde lezen (onder "Joodsche Raad"):

Joodsche Raad Jewish council in The Netherlands, established by the German military government in 1941 to help keep order. It was headed by Abraham Asscher and David Cohen and composed mostly of businessmen. The Joodsche Raad believed that cooperation, rather than resistance, offered Dutch Jews their best chance for survival. The council distributed Jewish badges and provided deportation lists to German authorities. It was dissolved by the Germans in September 1943. After the war some leading members of the council were accused of having collaborated with the Germans.

De huidige burgemeester van Amsterdam heet Job Cohen, en collaboreert sinds zijn aanstelling met de Amsterdamse drugsmafia; de huidige leider van de PvdA in de gemeenteraad, die mij weigert te ontvangen, heet Lodewijk Asscher. De directe familie van ex-WEThouder Rob Oudkerk ("ik ben joods maar heb niet het joodse geloof"), persoonlijk een groot cocaïne-snuiver en junkie-hoerenliefhebber, die mij jarenlang weigerde te ontvangen, is veroordeeld vanwege het bovengenoemde "having collaborated with the Germans".

Eén belangrijke reden waarom er, in Nederland, zo bijzonder weinig gesproken is sinds 1945 over de Joodsche Raad is nu juist dat Cohen en Asscher (David en Abraham, wel te verstaan) collaboreerden met het doel ARME joden "op transport" te doen stellen, om RIJKE joden, zoals de "businessmen" als zij zelf van transport vrij te stellen. Vandaar ook dat de Joodsche Raad zo bijzonder aktief was in de distributie van "distributed Jewish badges", d.w.z. van Jodensterren, en zo behulpzaam was in het verstrekken van "deportation lists to German authorities".

En vandaar dat in Nederland ruim 1% van de bevolking afgevoerd kon worden ter vergassing in Duitse concentratie-kampen, wat proportioneel en absoluut veel méér was dan elders, zoals België, Frankrijk en Denemarken, waar proportioneel en absoluut veel minder joden werden afgevoerd ter vergassing dan in, vooral, Amsterdam, waar de Joodsche Raad door Cohen en Asscher werd geleid.

Wat de precieze relatie is tussen Job en Lodewijk, en tussen David en Abraham is mij niet bekend, en ze zullen het zeker niet aan me opbiechten (en ik geloof niets uit dergelijke monden zonder objectieve onafhankelijke evidentie) maar ik weet wel dat nogal wat mensen die mijn vader gekend hebben, die een authentieke en één van de zeer weinige Nederlandse verzetshelden was, vonden dat ik op hem lijk, althans qua stem, karakter en opstelling - al vermoed ik zelf wel dat mijn vader, die buitengewoon moedig was, op dat terrein mijn meerdere was. (Zie: Vader, voor zijn zelf geschreven verslag - waarin de Februaristaking ontbreekt, omdat deze indertijd zeer controversieel was zowel binnen als buiten de CPN, en mijn vader een zeer trouw partij-lid was, vanwege zijn oorlogservaringen: Hij was tot het kamp veroordeeld - o ironie! - "als terrorist" vanwege zijn communistisme, maar het ook overleefd door zijn communisme.)

4. Mijn ouders en grootouders:

Ook mijn moeder zat in het verzet in de Tweede Wereldoorlog, en was sub-hoofd onderduiksvoorzieningen in Noord-Brabant, waar Ed van Thijn ondergedoken heeft gezeten, al weet ik niet of mijn moede Edje naar een onderduikadres heeft gebracht, en al weet ik wel dat Ed zich na de oorlog zo'n 50 jaren lang zeer schunnig heeft uitgelaten over de katholieke Brabantse boeren die hun leven waagden én dat van hun familie, om het zijne te redden. (Salo Muller, van Ajax-faam als verzorger, heeft zich daar wel eens zeer terecht verbaasd over uitgelaten, als één van de weinigen.)

En als gezegd: Mijn vader wordt waarschijnlijk nog steeds met portret-foto en al (waaronder "Werkverschaffingsarbeider") opgevoerd op tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog georganiseerd door of onder auspiciën van de gemeente Amsterdam als "mede-organisator van de Februari-staking", en was een buitengewoon moedig man die óók IN het concentratie-kamp, onder de ogen van de levensgevaarlijke SS, de moed had in het verzet te blijven. Zie zijn eigen relaas, dat gecontroleerd is in 1966 door de Stichting 40-45, die mij al vele jaren weigert te helpen, en veel liever harddrugshandelaars en volkomen drugscorrupte burgemeesters en wethouders helpt.

Welnu..... om met wijlen prof.dr. Loe te spreken...

5. drs. Ed van Thijn:

Het was tot Ed van Thijn dat ik mij in 1989 wendde, die ondertussen minstens 10.000 keren publiek verklaard had dat hij burgemeester was "uit naam van de idealen van de Februaristaking", en nadat ik driekwart vergast urenlang rond gekropen had op de vloer, niet wetend wat er aan de hand was, omdat mijn harddrugs handelende huisbaas de schoorsteen in de zomer van 1988 kapot had laten maken; en nadat mr. Piet Segers en mr. A. Vlas van de Bouw- en Woningdienst mij tientallen malen verklaard hadden dat ik "een leugenaar" was over die schoorsteen, zodat deze niet werd hersteld (wat zo bleef tot 10 februari 1992); en nadat verschillende schoorsteenvegers verklaard hadden, evenals een niet-drugscorrupte ambtenaar van de Bouw- en Woningdienst dat de schoorsteen "levensgevaarlijk" was; en nadat ik drie keer, vanwege mijn klachten over gigantische geluidsoverlast door de inpandig gelijkvloers met een vergunning boven Ed van Thijn's handtekening, door de feitelijk zowel hard als soft drugs handelende uitbaters van de drugshandel als volgt bedreigd was, met enig fysiek geweld "Als je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je"; en na herhaaldelijk gehoord te hebben van brigadier Lammert Takens van de gemeentepolitie van Amsterdam, op klachten over zowel de schoorsteen als de moorddreigingen dat "Wij, de gemeentepolitie van Amsterdam doen niets voor u. Als u dat niet bevalt dan sodemietert u maar op uit Amsterdam".

Zie de brief aan Van Thijn en zijn persoonlijke voorliegster Nora van Oostveen uit 1990.

Daarna sprak ik ook met de beestmensen[RAMO] mr. Maureen Sarucco - hoofd veiligheid Amsterdam, Surinaamse en groot helpster van de Surinaamse harddrugshandel, cocaïne-doorvoer etc. naar ik mag aannemen - en haar collega mr. Edward Lisser, allebei nog steeds of tot zeer recent promimente leden van de Bestuursdienst, waar de top van de Amsterdamse ambtenarij zorgt dat de belangen van de Amsterdamse harddrugsmafia zo goed mogelijk gediend worden. Het waren mevr. mr. Maureen Sarucco en burgemeester mr.dr. Job Cohen die anno 2002 (dus 14 jaar nadat ik de moed had gehad de terreur tegen mij door Amsterdamse harddrugshandelaren aan de kaak te stellen) lieten weten maar liefst 17 aanslagen op Amsterdamse drugshandelaren te hebben voorkomen, waarop zij zeer trots waren.

Zie mijn mensenrechten, uit 1990, toen aan de persoonlijke portier van Van Thijn bezorgd, evident beledigende vullis volgens Van Thijn, want anders zou hij immers wat gedáán hebben - of mij minstens (toch wel het aller-aller-allerminste) te woord hebbben gestaan. Maar nee: Van Thijn liet me véél liever vergassen en met moord bedreigen, "uit naam van de idealen van de Februaristaking", want dat herhaalde hij 100 tot 1000 keer per dag.

Op 10 februari 1992 vluchtte ik uit de woning, maar liet nog wel, samen met een advocaat, een rookproef doen met de schoorsteen, in de aanwezigheid van de harddrugshandelende huisbaas Mul, en werd bevonden dat mijn hele woning blauw zag van de rook, zodat de schoorsteen inderdaad al die tijd levensgevaarlijk was geweest (want ik moest er in de winter op stoken: "Dan doe je de ramen maar open" sprak de gemeentelijk beestmens[RAMO] en drugsmafia-verdediger mr. Piet Segers, en dat heb ik dan ook gedaan).

6. Een vergasser en drugs-terrorist "uit naam van de idealen van de Februari-staking":

Wat was het motief van drs. Ed van Thijn om mij, zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, absoluut en vele keren te weigeren te ontvangen, te weigeren te helpen, te weigeren op te treden tegen de schoften die mij hadden laten vergassen, te weigeren op te treden tegen de drugshandel, te weigeren op te treden tegen de harddrugshandelaren die mij met moord bedreigd hebben, te weigeren op te treden tegen de gemeentepolitie, te weigeren op te treden tegen de Bouw- en Woningdienst - kortom jaar in jaar uit, "uit naam van de idealen van de Februaristaking, mijn menselijke rechten te ruïneren, net als mijn gezondheid, die inderdaad sindsdien voorgoed kapot is?

Nota Bene:

"A person may cause evil to others not only by his actions but by his inaction, and in either case he is justly accountable to them for the injury."
    (John Stuart Mill, On Liberty)

Nu, de voornaamste reden was kennelijk precies dat ik een zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking ben; en dat mijn vader de voornaamste ontwerper en maker van de Nationale Verzetstentoonstelling was (eerder, en sinds 1965-66 een expositie van het Sachsenhausen-comité): Hij wenste de verantwoordelijkheid te ontlopen.

En Ed van Thijn, bleek mij naderhand, toen ik wat grasduinde in zijn gruwelproza, is feitelijk én een laffe Karremans, én een welbewuste collaborateur van de Amsterdamse mafia, én een bestuurlijke, morele en intellectuele incompetent, leugenaar en schijnheilige van grote proportie en distinctie.

Niet alleen dat: Eichmann-Ed, de vergasser van invaliden "uit naam van de idealen van de Februaristaking" is ook .... nee, lezer, en het spijt me u teleur te stellen:

Ik denk niet dat hij wit poeder, geld, of gratis hoeren van de Amsterdamse mafia kreeg (zoals Rob Oudkerk wèl, naar ik althans mag aannemen), want Eichmann-Ed is ook daar véél te laf, klein, en ondermaats voor: zelfs voor misdadiger is deze bestuurlijke Eichmann, net zoals Eichmann zelf, zoals van Hanna Arendt valt te leren, van banaal klein formaat.

Nee dus, lezer: Sprekend als psycholoog is mijn verklaring vooral dat Eichmann-Ed feitelijk een psychopaat en een gestoorde is, zoals trouwens héél wat meer prominente Nederlandse politici in meerdere of mindere mate gestoord zijn. Dat is dan ook de reden dat ze zo vreselijk graag prominent worden in de politiek: Om hun problemen, neuroses, psychoses, zwakheden, perversies etc. zowel te compenseren als de macht en de status te vinden om ze straffeloos te bevredigen.

Eichmann-Ed werd, volgens zijn eigen "Het Verhaal" reeds als puber gemarteld met electro-shocks door zijn moeder, kennelijk vanwege het leed dat zij had ondergaan in de Tweede Wereldoorlog, waarin pa Van Thijn vermoord was.

Je zou dan aannemen dat een enigermate begaafd en beschaafd mens dan nalaat in de politiek te gaan, burgemeester te willen worden etc., maar ja .... Eichmann-Ed is nu eenmaal noch begaafd noch beschaafd - en het zou mij weinig verbazen als mijn lijden boven de drugshandel hèm deed klaarkomen van genot, want zo'n man lijkt het me ook. En was het ànders dan hij toch immers ànders gehandeld?! En MOETEN handelen, volgens de Nederlandse wet, volgens zijn burgemeesterlijke plichten, en volgens zijn eigen gigantisch grote maffe pretenties?

Ik kàn me vergissen, maar omschrijvingen als een held, een nobel mens, een integer man, een behoorlijk persoon, een eerlijk iemand zijn wel de allerlaatste omschrijvingen die van toepassing zijn op iemand onder wiens bestuur de Amsterdamse drugsmafia de macht in handen kreeg over Amsterdam, en daar jaarlijks voor minstens 10 MILJARD Euro kon omzetten, met hulp van aanzienlijke delen van het Amsterdamse ambtelijke apparaat en van de gemeentepolitie (brigadier Lammert Takens, mr. Maureen Sarucco, mr. Edward Lisser, mr. Piet Segers, mr. A. Vlas, mr. Gianotte, directeur Post van de Bouw- en Woningdienst, Mannaert van idem, Van Dijk van idem .... o die tien miljard euro omzet per jaar zijn zo'n krachtig corruptie-instrument en zo'n grote motivator voor zovele Amsterdamse ambtenaren!).

7. Voor wie Ed van Thijn wèl werkte als burgemeester:

In dit verband citeer ik nog maar eens het Van Traarapport, anno 1995:

"Boekhoorn en anderen (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8 miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat.

Waarom doet niemand ànders wat tegen deze smerige kanker van de Nederlandse samenleving die "het gedoogbeleid" heet - terwijl al minstens 35 jaar volledig evident is voor iedereen die geen debiel en geen drugshandelaar is dat de handel in drugs gelegaliseerd moet worden om de criminelen de pas af te snijden, de aangeboden waren te controleren, en bovendien minstens één miljard per jaar aan belasting erop in de staatskas te doen vloeien in plaats van in de zaken van de drugsmafia?

Wel, lezer ....

8. De redenen van het gebruikelijke doorsnee-fascisme en totalitairisme:

Er zijn verschillende redenen, maar de belangrijkste zijn de volgende:

  • 1. De zeer grote meerderheid van wie in Nederland in de politiek zit liegt alleen dat ie erin zit "voor de gemeenschap": Hij of zij is een geboren talentloze parasiet, wat slimmer, veel gewetenlozer, en aanzienlijk handiger liegend dan het gemiddelde, maar overigens een geboren collaborateur uit eigenbelang, een geboren leugenaar uit eigenbelang, en iemand die uit is op persoonlijke macht en status, en niet en nooit - werkelijk - in behoorlijk bestuur, een behoorlijke samenleving, of het handhaven van behoorlijke normen en zinnige wetten. (Zie: Machiavelli en Ortega y Gassett)
  • 2. Zoals ik boven voorrekende zijn in de orde van 2999/3000 Nederlanders collaborateurs, conformisten, rollenspelers, geboren en getogen Karremansen .... die ALTIJD voorgeven te vinden, en doen en willen wat de meerderheid of de baas wil, ook als dat ten koste van het leven of de gezondheid van een ander gaat, zolang die ander geen directe familie of collega is. (Zie: Ordinary Men, van Cristopher Browning, die heel plausibel laat zien hoe een gemiddelde Duitse familievader "vanzelfsprekend" massa-moordenaar wordt als de baas, de leider of Het Volk dat wil: Uit patriotisme, uit welbegrepen eigenbelang, uit lafheid, uit angst, uit egoïstische berekening, uit sadisme, uit leedvermaak, uit onverschilligheid. Zie ook: Milgram)
  • 3. De overgrote meerderheid van de mensen ontbreekt het aan bijzondere moed of bijzondere hersens, heeft hele lage, conformistische morele normen, en kan in heel korte tijd omgevormd worden tot gewillig massa-moordenaar of beul, vanwege redenen als omschreven in het vorige punt. Het excuus is dat ze zo geboren zijn, en tot niet véél beter in staat zijn te doen dan ze feitelijk doen. (In Neerland willen doorsnee Neerlanders, genus Tokkie-Karremans, dit niet en nooit horen, eisen "respect" van om het even wie, en menen dat "alle mensen" mits autochtoon, natuurlijk, in deze heerlijk frisse tijden, "gelijkwaardig" zijn.) [Zie vooral: Kohlberg]

Ikzelf stam echter niet af van doorsnee-Nederlanders, en dat maakt mijn leven tussen doorsnee-Nederlanders een stuk moeilijker en minder aangenaam dan het zou zijn als ik "gelijkwaardig" zou zijn met zulke voortreffelijke vaderlanders als Herben, Wilders, Van Thijn, Cohen of Patijn, om van de Tokkies maar te zwijgen.

Maar goed - ik begrijp waarom maar héél weinig Neerlanders enig begrip kunnen opbrengen voor mijn standpunten: Ze hebben het begripsvermogen eenvoudig niet; ik val hun Leiders aan; ik ben niet oppassend dankbaar Nederlander te mogen zijn; ik geloof niet in "gelijkwaardigheid"; ik denk dat hooguit 1 op de 10.000 mensen menselijkerwijs iets voorstelt; ik ben niet als de doorsnee; mijn proza is te complex voor de meerderheid; de universitair bekwaamden in Neerland hebben gemiddeld een IQ van 115, veel lager dan ik, en blinken uit in conformisme; en wie kritiek heeft deugt niet, en nooit, volgens alle gesundes Volksempfinden, waar dan ook.

Ik vermoed dat als het puntje bij het paaltje komt, het échte standpunt van de grote meerderheid in Nederland is dat het vergassen van afwijkende individuen als ik evident ben, helemaal zo gek niet is, eenvoudig omdat volgens doorsnee normen wie niet doorsnee is niet deugt, en vervolgd mag worden door de doorsnee. Zo was het in Stalin's Rusland, Mao's China, Hitler's Duitsland, en zo is het in Nederland, niet vanwege politieke redenen, maar omdat het gemiddelde menselijke zoogdier zo in elkaar steekt: Totalitair tot het bot, uit welbegrepen eigenbelang; uit domheid; en hormonaal bewerktuigd, want conformisme en totalitairisme dienen de groep, de leiders, en de horde, en is ook onder hyena's en geiten de vanzelfsprekende norm van de horde of kudde.

9. Ik wil dit land voorgoed verlaten met een grote schadevergoeding:

Nu ik 17 jaar lang aanhanging heb gemaakt dat ik NIET vergast wil worden, NIET met moord bedreigd wil worden, en dat ik RECHT heb om NIET vergast wil worden, NIET met moord bedreigd wil worden, en 17 jaar lang consistent gebleken is dat ik dat recht niet en nooit krijg in Amsterdam, bestuurd "uit naam van de idealen van de Februaristaking", wens ik maar één ding en dat is deze smerige gedegenereerde gedebiliseerde heilstaat voor junken, drugshandelaars, Tokkies, en politici van de PvdA voorgoed verlaten - maar wel met een grote schadevergoeding voor 17 gruwelijke jaren vol discriminatie, pijn, moeheid, misère en ellende, niet alleen voortdurend begeleid door pijn en armoede, maar ook door voortdurende chicaniserende, liegende en bedriegende beestmensen[RAMO] die burgemeester of wethouder zijn, of de trouwhartige ambtelijke uitvoerders van het drugsbeleid van Amsterdam, dat bestaat om de drugshandelaars jaarlijks minimaal 10 miljard euro om te laten zetten, die gedeeltelijk in de zakken van corrupte ambtenaren terecht komen.

Hoe groot moet mijn schadevordering zijn? Wel lezer(es): Ik heb géén geringe dunk van mijn eigen talenten, en een totale verachting voor alles wat de afgelopen 35 jaren bestuurd, geparasiteerd, uitgevreten en bedrogen heeft in Nederland. (Zie ook: Burofascisme). En ik lijd nu 17 jaar vrijwel constant pijn.

Het aller-aller-allerminste lijkt me dan toch wel 17 maal het bedrag dat aan een Nederlandse sociaal-fascist als de uitermate schunnige Bram Peper is uitgekeerd vanwege Het Grote Lijden dat deze evidente bestuurlijke sadist (voor een psycholoog en kenner en begrijper van de modale politieke ziel, selon Machiavelli, zoals ik - hoewel natuurlijk niet volgens de miljoenen Tokkies die in Neerland mogen stemmen, die ALTIJD achter of voor Onze Leider zijn, maar allemaal zéér veel dommer, onwetender en conformistischer zijn dan ikzelf en mijn familie: "Lord forgive them for they don't know what they do") zou hebben moeten doen, vanwege de bonnetjes-affaire.

Dat schijnt "een bedrag met 6 nullen te zijn", aldus Peper zelf, glunderend van genot, maar dat maakt het alleen maar interessanter om zijn "lijden" en mijn lijden te doen vergelijken voor een objectieve rechtbank, dus bij voorkeur niet-Nederlands, want alle rechters in Nederland zijn partij-gangers, dienen partij-belangen, zijn partijdig, en hielden de afgelopen 35 jaar allemaal angstvallig hun mond over de beestachtigheid die drugshandel heet, kennelijk omdat ze begrepen dat dit hun partij-vrienden of de vrienden en kennissen daar weer van miljarden per jaar opleverde. (En toch werden alle rechters in Nederland al die 35 jaren bijzonder goed betaald uit de gemeenschapsgelden om hun onafhankelijkheid te bewaren. Forget it, in Nederland, onder rechters-partijleden: Het recht is beter dan in de voormalige Sovjet-Unie, maar de geest van partij-trouw weinig anders. Vijfenzestig procent van de Nederlandse rechters was PvdA-lid, een aantal jaren geleden.)

10. Galerij van Amsterdamse bestuurlijke fascistoïde beestmensen:

Ik meen dat ik de gelijkwaardigen van Eichmann duizendvoudig in Amsterdam ben tegengekomen - en geen Nederlander die me deze uitdrukking, in gemoede, kan kwalijk nemen, want buiten mijzelf en nog een enkeling, waaronder Hare Majesteit Koninging Beatrix, menen en beweren ALLE Nederlanders sinds minstens 30 jaar dat "Alle mensen gelijkwaardig" zijn.

Onder zogenaamd autochtone laagbegaafden, waarvan er in Neerland minimaal 10 miljoen zijn, ligt dit sinds Fortuyn misschien enigszins anders, maar het is nog steeds aannemelijk dat onder deze, pakweg, 10 miljoen Tokkie-gelijkwaardigen iedereen die er vrijwel net zo uitziet en praat en "denkt" als zij (dus: Géén moslim is, géén surinamer is, niet uit een buitenland komt, en herkenbaar "van Neerlands bloed" is, volgens de Neerlandse racisten dan die beledigd doen als ze zo genoemd worden) ... kortom: Wie lijkt op een Tokkie, onder de zeg 10 miljoen Tokkies die Neerland tegenwoordig telt, na het ruïneren van het openbaar onderwijs, en door een dieet van 3 1/2 uur TV per dag, als volgens zijn mede-Tokkies "gelijkwaardig" met een Tokkie, een Einstein, en een Shakespeare, want "alle mensen" die zo zijn als wij "zijn gelijkwaardig", volgens driekwart-debiele nivelleerders, altijd en overal in de meerderheid.

Ikzelf denk daar echter héél anders over, en doe dat al mijn hele leven, mede als gevolg van mijn familie-achtergrond. En ja: ik weet dat talent en gebrek aan talent voor 100% aangeboren zijn, al vergt écht talent ook werk om te realiseren. Maar écht talent heeft hoogstens 1 op de 10.000, en de andere 9999 zijn genetisch gedoemd tot middelmatigheid.

En omdat ik mijn vordering wens te bestendigen, en deze Nederlandse heilstaat van Brood en Hazes zo snel mogelijk met een grote schadevergoeding voorgoed wil verlaten, wil ik mijn waarheid over vele van de Amsterdamse bestuurlijke burofascisten vastleggen voor het nageslacht op het internet, zodat ze ook weten wie ze behoren aan te spreken op het verval van Amsterdam en van Nederland.

Honi soit qui mal y pense: Ik wil NIET leven in een drugsfascistische heilstaat als Nederland; ik wil NIET werken in een drugsfascistische heilstaat als Nederland waar mijn belasting uitgekeerd wordt aan de Van Thijns, Cohens en Oudkerken en hun soort - en ik heb het NIET over ras, o domme of racistische lezer, want ik geloof niet aan de Neurenberger rassenwetten, zoals genoemden wel: Ik heb het over misdadige bestuurders, politieke psychopaten, en gedegenereerde lafbekken - die, als ze dan te beroerd, te laf, te bang, of anderszins niet in staat waren de Nederlandse wet te handhaven - wat logisch mogelijk is, en ook ik ben zéér geloofwaardig bedreigd door levensgevaarlijke hard drugs handelende psychopaten - gewoon ontslag hadden moeten nemen, lang geleden, en elders carrière moeten maken. Wie de wet niet kan of wil uitvoeren behoort op te rotten als bestuurder, en niet te liegen en bedriegen over "gedoogbeleid", en al helemaal niet als hij ook nog eens de moed niet heeft gloeiende pleidooien voor legalisatie van drugs te houden als ENIG middel om de drugsmafia te temmen. Want dat dit het énige werkende middel daartegen is, is al duidelijk sinds het eind van de 60-er jaren, voor wie de moeite neemt het uit te zoeken.

Maar de Van Thijns, Cohens en Oudkerken zijn alleen maar een klein beetje intelligenter dan de doorsnee die ze bedriegen en op wie ze parasiteren: Zoals ze héél goed weten zijn lieden van hun talent financieel en overigens verreweg het beste af als politieke bedrieger en parasiet, want ze hebben geen talent voor wetenschap, geen talent voor kunst, en geen menselijk talent van enige hoge orde, zij het wel diverse van zeer minderwaardige en gevaarlijke aard, zoals het altijd en overal weten te liegen, en schaamteloos zichzelf te bevoordelen terwijl ze huichelen "voor de gemeenschap" te werken, zoals alle politici altijd doen, trouwens. Liegen en huichelen, lezer: Er zijn integere politici, maar ook dat is evident, leert de geschiedenis -

"History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind" (Gibbon)

 - in de orde van 1 op de 10.000. En vandaar dat register van misdaden, stompzinnigheden en ongeluk, die de overgrote meerderheid van de mensengeschiedenis vormt.

Trouwens, o in eigen ogen begaafde, morele en nu o zo verontwaardigde doorsnee-Neerlander:

11. Calvijn e.d.:

Wat ik zeg over de doorsnee en over de leiding verschilt in tendens héél weinig van de leerstellingen van de in Neerland zo hoog geachte Calvijn, volgens wie bijna iedereen afkomstig is uit de hel of voorbestemd is voor de hel, omdat het de Almachtige Alwetende Oneindig Goede God van de Calvinistische Christenen behaagd had de mens de zondeval te doen geworden, en omdat de mens, in doorsnee "weinig goeds doet, en genegen is tot alle kwaad".

In feite ben ik een stuk optimistischer dan deze Calvijn: Ik geloof niet in enig God of duivel; ik geloof in hemel, hel noch vagevuur; en ik geloof dat er onder iedere 10.000 mensen enkele moedige en begaafde individuen zijn, en dat de rest er ook niet veel aan kan doen zonder enige wil van zichzelf op de wereld gezet te zijn.

Ik wil alleen niet leven noch werken in een staat zo slecht geregeerd door de slechtsten, de schofterigsten, de beste bedriegers, leugenaars en volksmenners die de samenleving voortbrengt als Nederland de afgelopen 35 jaar, en toe te zien hoe het land en de bevolking waar mijn ouders en grootouders "hun leven voor veil hadden", zoals de kunstfrase luidt, steeds verder gestort wordt in de debilisering, morele degeneratie, Tokkie-normen en waarden, gedegenereerd populisme, en met de smerige Nederlandse drugshandel als grootste, machtigste, en meest gevaarlijke spil waar de Nedereconomie om draait - al 35 jaren beschermd door iedereen die in Nederland politicus, politica, bestuurder, rechter, of politieman was, met heel weinig uitzonderingen, en wellicht uitgezonderd bestuurders van kleine gemeenten, die nog enige effectieve controle van de bevolking hebben.

Ik wil niet in het Colombia van Europa wonen, werken of leven, gecreëerd door Ed Eichmann[RAMO] van Thijn, Schelto Lages[RAMO] Patijn, Rob Mengele[RAMO] Oudkerk, en Job Goebbels[RAMO] Cohen, die met z'n vieren de afgelopen 25 jaar de Nederlandse mafia minimaal 250 miljard euro aan soft en hard drugs hebben helpen omzetten "uit naam van de idealen van de Februaristaking", gewoonlijk. Ik walg daarvan, ik gruw daarvan, ik kots daarvan, en mijn protesten ertegen hebben me vrijwel mijn leven gekost, en zéér veel pijn - maar ja: Ik ben nu eenmaal de hoogbegaafde zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, dus, in de feitelijke Amsterdamse politieke drugscorrupte praktijk, volgens Ed, en Schelto, en Rob en Job exact het soort "mens" dat minderwaardiger is dan een junk, en vergast mag worden, en met moord bedreigd mag worden, en wiens gezondheid kapotgemaakt mag worden, alles altijd met steun en hulp van de 17.000 Karremansen die in Amsterdam, loyaal als S.S.'ers - "Unsere Ehre heisst Treue!" - de belangen van B&W en de Amsterdamse harddrugshandel dienen, zoals hun ouders en grootouders collaboreerden in de oorlog, als ze niet in de SS zaten.

Want ook mijn vader en grootvader zijn gearresteerd door leden van de Amsterdamse politie, en wellicht door de vaders of grootvaders van de Amsterdamse politionele beestmensen[RAMO] die weigerden, keer op keer op keer, mij te beschermen tegen de terroristische harddrugshandelaars die vergunning hadden van Eichmann-Ed[RAMO] van Thijn, beestmens[RAMO] "uit naam van de idealen van de Februaristaking".

Amsterdam
27 juli 2005
drs. Maarten Maartensz
 

---------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
http://www.maartensz.org
---------------------------------------