What follows in the table is Dutch. There is an English version of it.
This is the opening file used in November 1999


Achtergronden

M.E. in Amsterdam

Enkele links


Links naar:

De html-bestanden die hier beginnen gaan over mijn leven met ME in Amsterdam tussen 1975/1980 en 2000. Er zijn diverse manieren deze te overzien.

Hier is een opsomming van de hoofdpunten:

  1. Ik heb ME sinds januari 1979 en heb minstens 10 jaar vrijwel geen enkele hulp gehad

  Achtergronden
  ME-links (English)
  Hoe het is ME te hebben

  2. ik ben in 1983 van de UvA gewerkt door het CVB met een proces (dat ik in 1985 won)

  Vonnis rechter 1985
  Mijn kritiek 1
  Mijn kritiek 2

  3. Ik ben in 1988 vlak voor mijn doctoraal filosofie van de UvA verwijderd door het CvB "vanwege uw uitgesproken meningen"

  39 vragen
  117 stellingen

  Gepubliceerde essays

  4. Van 1989 tot 1992 heb ik als niet-erkende invalide gewoond boven een Amsterdamse drugshandel ("coffeeshop") die in softdrugs en heroine, cocaine en moorddreigingen grossierde en beschermd werd door het Amsterdam's gemeente-bestuur

  Bezwaar 1
  Bezwaar 2

  "Antwoord" 1
  "Antwoord" 2
  "Antwoord" 3

  Van Traa-rapport

  5. In 1993 ben ik briljant (met 10-en) afgestudeerd bij psychologie.

  Gepubliceerde essays

  6. sinds 1989 heb ik vrijwel voortdurend pijn na de ruim 3 jaren overlast (89-92) boven de gemeentelijke drugshandel.
  Ik meen dat
  mijn menselijke rechten systematisch en opzettelijk geschonden zijn door het Amsterdam's gemeentebestuur door hun voortdurende weigeringen deze te handhaven inzake de drugshandel (en horeca).

  ME-links
  Hoe het is ME te hebben
  Mensenrechten

  7. ik heb vorderingen ingediend in 1996 en 1997 bij de Gemeente Amsterdam en de UvA die daar sindsdien vele malen geweigerd hebben op in te gaan.

 

  8. ik herhaal mijn vorderingen hier, en ga desnoods door tot het Europese Hof - of doe eigenhandig recht, in mijn beste familie-traditie

  Familie-achtergrond
  Mensenrechten
  ME in Amsterdam