Nederlog        

 

19 november 2008

                                                                 

Gedoog- en rook-beleid

 1. Gedoogbeleid: Ik heb het eerder in Nederlog gehad over het gedoogbeleid, en ME in Amsterdam gaat er gedeeltelijk over - of beter gezegd: ME in Amsterdam gaat over de uitwassen van het gedoogbeleid in Amsterdam en is zeer relevante informatie voor de praktijk van het gedoogbeleid, inzonder wanneer de gemeentelijke bureaucratie of het gemeentelijk bestuur corrupt of incompetent zijn, zoals in Amsterdam.

Hoe het zij, mijn eigen oplossing is sinds veertig jaar dat de enige realistische oplossing van het drugs-probleem is als voor het alcohol-probleem: Legaliseren, reguleren, controleren en - het bestuur júicht - taxeren (belasten).

De voordelen zijn groot, niet alleen wat betreft belastingopbrengsten maar ook vanwege de volksgezondheid, de criminaliteit en de belasting van de politie en de nadelen gering, omdat soft drugs véél minder problemen of gevaren met zich meebrengen dan hard drugs (is immers evident gebleken, de afgelopen 30 jaar in Nederland, ondanks wat liegende, hysterische of gestoorde kamerleden roepen) en omdat hard drugs gebruikers heel wel gecontroleerd kunnen worden als de verstrekking medisch is.

U vindt eerdere stukjes over het onderwerp in Soft drugs (2005), Soft drugs (2008) en Gemeentelijke hennep, en het verheugt me dus dat nogal wat Nederlandse burgemeesters dat ook vinden, en dat volgens de laatste alinea van een stuk in de NRC van heden de burgemeester van Smallingerland het zelfs met het laatste stuk eens is:

Het origineelste experiment stelt burgemeester Middel (PvdA)van Smallingerland voor: "Gemeenten kunnen zelf de teelt ter hand nemen, bijvoorbeeld via de inzet van de sociale werkplaatsen. waar in veel gevallen groenafdelingen aan verbonden zijn."

En de NRC opent vandaag met een kop en een artikel "Steun voor gedoogbeleid softdrugs" en blijkt het zeer zinnige idee uitgevoerd te hebben een enquete over het gedoogbeleid naar alle daarbij feitelijk betrokken burgemeesters te sturen.

Hier zijn de eerste twee alineaas

De meeste burgemeesters van gemeenten met coffeeshops hebben geen problemen met het huidige gedoogbeleid. Dat mag zelfs ruimer. Sluiting van coffeeshops vinden ze niet nodig.

Dit blijkt uit een schriftelijke rondvraag die deze krant naar alle 105 gemeenten met coffeeshops stuurde. 66 burgemeesters gaven antwoord.

Voordat ik verder ga, en omdat ik al 20 jaar over een specifieke uitvoering van het gedoogbeleid in een specifieke coffeeshop in Amsterdam met B&W van Amsterdam ... niet aan het corresponderen ben omdat de gemeentebestuurders mij wel willen laten vergassen en met moord laten bedreigen door drugshandelaren die eenmaal met burgemeesterlijke handtekeningen gevestigd zijn en die hun handel prompt uitbreiden naar de harddrugs en de moorddreigingen tegen wie durft protesteren, maar niet antwoorden op mijn klachten, eerst nog dit citaat uit dit artikel, omdat het u wellicht en mij zeker interesseert:

Ook de burgemeesters van de vier grote steden zouden deze week samen het gedoogbeleid bespreken. Amsterdam heeft als enige van de vier de vragenlijst van deze krant niet ingevuld. De gemeente doet vrijdag zelf een mededeling over het gedoogbeleid.

Ik wacht vol spanning, maar niet echt vol hoop, en u vindt a.s. vrijdag waarschijnlijk hier mijn visie op deze "mededeling".

Terug naar het artikel dat als derde alinea deze heeft:

Ruim driekwart van hen wil dat het kabinet de bevoorrading van de coffeeshops reguleert en de kweek van cannabis onder voorwaarden toestaat. Een kwart meent dat de maximale voorraad cannabis die coffeeshops in de zaak mogen hebben (500 gram) moet worden verhoogd. Van volledig vrijgeven van de markt zijn de burgemeesters geen voorstander.

Goh! Redelijk denkende Nederlandse burgemeesters! Het kan! Op voor het Nedercannabis-plan!

En wat minder oubollig: De van Haersma van Buma en Laetitia Griffiths te verwachten leugens dat (1) "toestaan niet kàn vanwege Onze Internationale Verdragen" een leugen is, want Nederland is o.a. een nationale staat om eigen nationaal beleid op eigen territorium te voeren, en dat (2) "moderne Nederwiet gevaarlijk en verslavend, ja een Hard Drug is" een leugen is, want dat is eenvoudig faliekant onwaar (*).

Het bovenstaande lofwaardige en hoopgevende - ziet u wel dat ik heel wel weet te prijzen wat ik prijswaardig vind - vervolgt zo:

Tegen de wens van het kabinet in willen de burgemeesters van onder meer Groningen, Utrecht, Eindhoven, Amersfoort, Nijmegen, Enschede, Den Bosch en Maastricht experimenteren met regulering van de 'achterdeur' van coffeeshops, de toelevering.

U vindt de enquete op pagina 3 van de NRC van vandaag en ongetwijfeld ook (snel) op de website van deze krant.

Zinnig en interessant!

2. Rookbeleid:  Volstrekt haaks op het bovenstaande - voorgestelde - beleid en op de daaruit sprekende redelijkheid en verstandigheid staat het anti-rook-beleid van minster Ab Il Duce Klink, de man die eerst alle Nederlanders van een krankzinnige zeer veel duurdere zorgverzekering met zeer veel minder zorg heeft voorzien; vervolgens alle Nederlanders al hun kwalen en medische geheimen wil laten opbiechten aan hem, de AIVD, de eventuele betrokken buitenlandse geheime diensten, en alles wat zich ambtenaar of hulpverlener mag noemen via het - illegale! onrechtmatige! schandalige! - EPD; en die nu bezig is minstens 1500 café-houders de nek om te draaien via een bezopen en draconische wetgeving, met de daarbij horende gestoorde praktijken.

Wat Ab - Duce - Klink wil is dat Vadertje Staat inzonder Ab himself uitmaakt wat u met uw leven doet en laat, en wat Ab "Duce" vindt, blijkt dus in de praktijk, is dat hij wel even uitmaakt wat goed voor u is.

En al zullen de meeste Nederlanders volgens zijn zeer verlichte gristengeloof ongetwijfeld eeuwig branden in de hel, de vergelijkendewijs oneinndig kleine tijd daarvoor op aarde zullen zij niet aan een sigaret paffen, of Ab verbiedt dat waar mogelijk, desnoods of bij voorkeur met draconische maatregelen, die immers zo veel cachet aan een ministeriële functie en zoveel machtswellustig genot aan een minister geven.

Vandaar dat in de vandaagse NRC te lezen staat (in dik gedrukte letters):

Om het groeiende verzet tegen het rookverbod de kop in te drukken, kondigde Klink in een brief aan de Tweede Kamer harde maatregelen aan. Hij wil naast de boetes van het VWA gebruik gaan maken van de wet economische delicten. Deze wet maakt het mogelijk caféhouders te radbraken of te hangen...

... of nee, daar liep ik eventjes op Ab's hartewensen vooruit - immers: als je een God aanbidt die je vijanden eeuwig doet branden, dan moet je veel toegestaan zijn op aarde, als je macht hebt, nietwaar, in alle gristelijke redelijkheid zoals gepraktiseerd gedurende vele eeuwen, met zeer talrijke vanwege hun ondeugden geroosterden, geradbraakten en doodgemartelden, tot grote vreugde en vermaak van talrijke rechtgelovige gristenmensen - want eigenlijk staat er in de NRC "alleen maar"

Deze wet maakt het mogelijk cafés te sluiten of boetes op te leggen die kunnen oplopen tot 16.000 euro.

Dr. Ab Duce Klink - "ik moet weten wat in de persoonlijke en geheime medische dossiers van 16 miljoen Nederlanders staat, en wie dat niet wil sodemietert maar op uit Nederland": die dus - is een man die hiervan intens houdt, schat ik als psycholoog in (ook ouder, intelligenter en virtueel oneindig minder kaal dan "De Grote Denker Ab Klink", volgens JP de HP), wellicht omdat hij als kleine jongen veel gepest is op school, bijvoorbeeld omdat hij zo vreselijk graag meikevers aan draadjes mocht rijgen. (Ik gis, maar psychologisch onderlegt, en met goede feitelijke redenen.)

De NRC meldt verder in dit verband dat directeur L. van Grinten van de Branchevereniging Koninklijke Horeca

brak een gesprek met Klink over de gevolgen van het rookverbod af

kennelijk geschrokken van zijn zeer grote mond, vele dreigementen, en vertoon van spierballen of ministeriële boksbeugels van 16.000 euroos 't stuk.

Directeur L. van Grinten waarschuwt dat 1.500 tot 3.000 ondernemers door het rookverbod failliet dreigen te gaan.

Ikzelf denk dat dr. Ab Klink - "Een Groot Denker" (JP de HP die MP is) - dit vast leuk vindt, omdat hij, getuige het EPD en de quasi-zorgverzekering, graag mensen bespioneert, geld aftroggelt, macht over het eigen leven en de eigen gezondheid ontneemt, en zichzelf - dusdoende, of moet je daar echt een doctoraal psychologie voor hebben om in te zien? - zodoende persoonlijk almachtig voelt, want je hèbt van die mensen.

De NRC eindigt het betreffende alinea zo:

De stichting Redt de Kleine Horeca-ondernemer, waarbij 1.100 kroegen zijn aangesloten, bereidt een bodemprocedure tegen de Staat voor.

Ik wens ze veel geluk, en stel gelijk maar even vast, mede met het oog op Mill's On Liberty - op mijn site, onbekend of onbegrepen en onbemind bij Klink en het CDA - dat minister Ab Klink naar mijn normen en waarden geheel niet deugt, kennelijk niet wil deugen, en geen minister behoort te zijn - want hij mist de cardinale deugden van wijsheid, gematigdheid en rechtvaardigheid - en dat het redelijk beleid inzake roken en cafés zo helder als glas en zo rechtvaardig als redelijk maar kan is:

  • Twee soorten cafés, één voor rokers, één voor niet-rokers, met een bordje aan de deur wat voor café ze zijn - zodat iedereen vrij kan kiezen, en de vrije markt en de vrije wil van de Nederlandse burger uitmaken welke soort cafés het populairst is, en geen niet-roker mee hoeft te roken, en wie wel wil roken terwijl hij of zij een glas heft of een maaltijd geniet met vrienden dat óók kan.

Maar uiteraard geloof ik niet dat onze Haagse Duce van het EPD zo denkt. Deze wenst gewoon zijn willetje aan iedereen opleggen en hoe grover en hoe onredelijker, hoe leuker - kennelijk, want anders kan ik dit met mijn hooggeschoold psychologen-verstand niet behoorlijk verklaren.

Je hèbt nu eenmaal helaas van dit soort mensen - en Nederland is het soort land waar dit soort al dekaden makkelijk bestuursmacht kan verwerven.

Helaas, ook voor de beheersing van uw medische kosten en voor uw persoonlijke grondrechten op waarachtige gehandhaafde privacy en op werkelijke medische geheimhouding van uw persoonlijke medische dossier.

(*) Er zijn gevaren met soft drugs, in het bijzonder voor schizofrenen, maar (i) maar liefst 40 jaar bijzonder uitgebreide ervaringen met ondertussen vele miljoenen gebruikers van soft drugs alleen al in Amsterdam hebben evident statistisch aangetoond dat deze gevaren gering zijn terwijl (ii) dezelfde 40 jaar ervaringen met alcohol, indien vergeleken met soft drugs tonen evident aan dat de gevaren van alcohol, zowel voor de drinker als de omstanders of andere weggebruikers zéér veel gevaarlijker zijn dan van soft drugs.

Kamerleden die dit ontkennen weten eenvoudig niet waar ze van spreken of liegen bot en brutaal.

Maarten Maartensz


        home - index - top - mail