Nederlog        

 

14 november 2008

                                                                 

Het Persoonlijk Drama Ella Vogelaar

 

 

Het valt niet mee met de ME en onder andere daarom word ik niet al te vrolijk als ik de afgang van Ella Vogelaar hoor en zie omschrijven als

"een persoonlijk drama".

Ik heb het deze keer eens vóórdat ik erover schreef nagekeken op het internet omdat ik eerder dit jaar over haar schreef, in verband met de CPN en mijn generatie van collaborateurs en vond op de Wikipedia haar persoonlijk zo dramatische levensloop geschetst, stand gisteren, maar ná het bekend worden van haar gedwongen aftreden als minister "omdat de PvdA het vertrouwen in haar verloren had" (dixit de NRC):

Ze studeerde van 1967 tot 1972 aan de Sociale Academie De Horst in Driebergen. Tijdens haar studententijd was Vogelaar actief lid van de Communistische Partij Nederland (CPN). In 1983 gaf ze dit lidmaatschap op. Later werd ze lid van de PvdA.

Na haar studie was ze werkzaam als vormingswerker voor werkende jongeren. In 1980 stapte ze over naar de vakbond FNV, als bestuurslid voor de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel. Na het halen van het doctoraalexamen in onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam werd ze in 1988 voorzitter van de ABOP. Van 1994 tot 1997 was ze vicevoorzitter van de FNV, vervolgens werkte ze als procesmanager voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als projectleider van de Taskforce Inburgering, die in 2000 werd ingesteld door minister Roger van Boxtel. Ze was tevens zelfstandig adviseur en voorzitter van de brancheorganisatie voor re-integratiebedrijven. Daarnaast bekleedde ze een groot aantal nevenfuncties. Vogelaar was onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland en lid van de Raad van Toezicht van Novib. In 2005 bemiddelde zij in een conflict tussen het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en stakende huisartsen.

Op 22 februari 2007 werd Vogelaar beëdigd als minister zonder portefeuille voor Wonen, Wijken en Integratie.

In het citaat heb ik wel alle links minus één weggehaald, maar ik gaf u boven ook de Wikipedia-link om het desgewenst allemaal zelf door te kunnen nemen.

Aangezien ik geen TV heb zie of hoor ik de Nederlandse prominente politieke tronies véél minder vaak dan Jan en Jans Modaal - wat heel goed is voor mijn stemming - en het heeft ook tot gisteren gehoord aleer ik Vogelaar's publieke presentatie hoorde, anders dan een kortgeleden ook al bijzonder onhandig praatje met een journaliste van "Met 't oog op morgen".

Ze klonk de keren dat ik haar hoorde als een gestaald CPN-kader van weleer, ook met de daarbij passende intelligentie (*), en ikzelf word daar geheel niet vrolijker van, en nog veel minder als ik het bovenstaande CV doorneem: Dus dát kun je allemaal tegenwoordig bereiken als je in Nederland weinig hersens hebt maar een trouw partijganger bent en de begaafdheid hebt voor een "doctoraalexamen in onderwijskunde", maar liefst.

Daarbij wil ik ook nog wel toegeven dat ze een minder beroerde minister was dan Verdonk en dat ze het waarschijnlijker wel dan niet enigermate goed meent - maar op vice-voorzitters van het FNV en al helemaal op voorzitters van de eertijdse links-fanatieke drammers en nivelleerders van de ABOP heb ik het persoonlijk niet begrepen, zoals ik het ook niet begrepen heb op de gigantische politieke en bestuurlijke carrière-geilheid die zoveel van mijn quasi-revolutionaire generatiegenoten kenmerkte en kenmerkt.

Haar "persoonlijk drama" is dus vooral dat van een maatschappelijk klimmer, die gezien haar evidente bescheiden talentjes nooit zover was gekomen zonder het grote sociale nivelleringstij waar ze deel van uitmaakte en aan bijdroeg of zonder een trouwe partijwerker te zijn.

En kijk: Na dekaden tot de best verdienenden en meest machtigen in Nederland te horen heeft ze nu, nét even ouder dan ik, maar evident véél dommer, onwetender en oneerlijker, een zeer royaal ministerieel wachtgeld; kan daarna ongetwijfeld met een gouden pensioen; en kan dan nog zo'n jaar of tien à twintig van haar vele gelden de wereld rondreizen, want háár gezondheid is niet vernietigd door haar partij-kameraden, zoals de mijne wel.

Hier is haar vriendin Hanneke Groenteman, die ook al een site heeft:

Cry your heart out, Ella!
dat is misschien de pleister op de wond van Ella Vogelaar: ze kan nu dagenlang heel hard haar ogen uit haar kop huilen en de deur keihard dicht houden voor alles wat riekt naar Geen Stijl.
Dondert niet hoe je eruit ziet, je hoeft nooit meer opgepoetst naar een altijd pijnlijk tv-interview, je kan terugkijken op een helse baan die je met je mateloze ambitie altijd graag had gewild, maar waarvoor je net een maatje te klein was.
En daarna, afdouchen en opnieuw beginnen.

Met het vooruitzicht van nog 20 jaar welverzorgde socialistische rijkdom, opgebracht uit de Nederlandse belastinggelden, wel te verstaan.

De man die haar opvolgt, Eberhard van der Laan, is precies zo een partij-kameraad, want was leider van de PvdA-fractie die mij kalm overliet aan drugsterroristen, en daarover altijd weigerden met mij te praten, ook toen ik ze persoonlijk bezocht en daarom verzocht - alsof ik een Untermensch zou zijn, al neem ik aan dat ik dat feitelijk ben in hun ogen, behalve dat ze dat niet publiek durven zeggen. (**)

Volgens de NRC is hij een grote bemoeial die

ook een reputatie had vanwege zijn opvliegend karakter.

Ook is hij gepokt en gemazzeld als PvdA-intrigant:

Hij groeide uit [in Amsterdam - MM] tot wat zijn partijgenoot Felix Rottenberg de "informele leider van het toenmalige college van B&W" noemde [dus hetzelfde college als mij liet vergassen en terroriseren - MM].

Van der Laan combineerde die rol met achter de schermen souffleren van opeenvolgende ministers als Ad Melkert [bekend SM'er - MM], Jo Ritzen [bekende pensioen-ritselaar - MM] en minister Wim Kok [bekend paars rijkworder - MM]. Hij was betrokken bij het schrijven van landelijke PvdA-verkiezingsprogramma's.

Kortom, iemand die kwa karakter kennelijk nóg minder geschikt is voor enige leidende bestuursfunctie dan Vogelaar, maar die heel wel mogelijk een veel uitgekookter en achterbakser intrigant is.

O ja: hier is afsluitend enige informatie over Vogelaar's helper in de nood, ontleend aan het Wikipedia-artikel over de zo geslaagde carrière-socialiste met het gouden pensioen:

Op 14 april 2008 werd bekend dat Vogelaar en haar collega-minister Jacqueline Cramer de PvdA-spindoctor Dig Istha voor 187,50 euro per uur hadden ingehuurd om hun boodschap beter voor het voetlicht te kunnen brengen.  

Even rekenen - met mijn 421 euro te besteden geld per maand, iets meer dan twee Ishta's uurlonen, en op mijn 58ste, met veel betere hersens en een veel grotere eerlijkheid dan genoemden, en ook met althans aangetoonde persoonlijke moed, wat ik van géén Nederbestuurder kan zeggen:

€182.50 * 40 * 52 = €379.600,00 

eerlijk socialistisch inkomen op jaarbasis, welteverstaan zonder daarbij opgetelde 13e maand, persoonlijke bonus, onkostenvergoedingen, vakantie-geld, kerst-gratificatie, pensioen-korting bij Loyalis (***) en overig fraais, dat ongetwijfeld bij dit soort socialisten vanzelfsprekend meegeleverd wordt, in alle socialistische gelijkwaardigheid van Napoleon-zwijnen.

Laat ik afsluitend nog eens Max Weber's definitie citeren van politieke partijen, uit Wirtschaft und Gesellschaft, met mijn accenten:

"Parteien sollen heiszen auf (formal) freier Werbung beruhende Vergesellschaftungen mit dem Zweck, ihren Leitern innerhalb eines Verbandes Macht und ihren aktiven Teilnehmern dadurch (ideelle oder materielle) Chancen (der Durchsetzung von sachlichen Zielen oder der Erlangung von persönlichen Vorteilen oder beides) zuzuwenden." (

p. 167)

Bij de PvdA-bestuurders die ik gekend heb ging het nooit werkelijk om "sachlichen Zielen" (dan hadden ze daar namelijk zowel meer verstand van als spraken ze daar eerlijker over) maar alleen om persoonlijke macht en persoonlijk voordeel, zeg maar op z'n Dig Ishta's.

Kortom, en gebaseerd op minstens 30 jaar ervaring in en rond Amsterdam:

Ik heb geen enkele kennis van enige leidende PvdA-er die geen grote schoft is of was, en gewoonlijk ook nog een grote lafbek daarbij - en ongetwijfeld weten de meesten van hen dit heel goed en helpt het ze zeer in hun carrière. (****)

Bah!

 Meer Lob der Partei 

(*) Voor CPN-kenners: als een Rinus Haks, als een Roel Walraven, allebei heren die mij rond mijn 15e à 17e al overtuigden dat als zij intelligent waren ik een komkommer moest zijn, maar die daarna natuurlijk ook bestuurlijke carrières maakten in het Amsterdamse, in Walraven's geval tot wethouder toe.

(**) Integendeel: Het zijn allemaal evidente lafbekken, die zelfs te besodemieterd, te laf en te bang zijn om zich tegenover mij en mijn bandrecordertje gezeten te verantwoorden voor hun drugsmisdadigheid, hun ruïnering van het Nederlands onderwijs en de Nederlandse universiteiten, of over mijn nu 20 jaar voortdurende pijn vanwege de Amsterdamse drugsmisdadigers van B&W.

(***) Tot mijn grote vreugde de naam van de pensioen-verstrekker voor ambtelijke collegaas en ambtelijke hulpverleners.

(****) Voor mij persoonlijk nogal typerende toevoeging: Ik zou dit althans iets vergeeflijker vinden als ik tenminste nog enig werkelijk intellectueel talent of enige echte beschaving zag. Als het dan schoften moeten zijn, laat het dan begaafde schoften zijn, zodat ze je tenminste kunnen begrijpen, en niet alleen verwaten bedriegers, oplichters en uitvreters zijn, die hun gebrekkige moraliteit paren aan een gebrekkige intelligentie, afgezien van sluwheid en koopmanschap.

Maar ook de zogeheten beschaving van PvdA'ers is vrijwel alleen acteerwerk van geboren klimmers: Het zijn alleen maar sluwe schoften en ook in die capaciteit zélfs niet charmant, niet interessant, niet aantrekkelijk en niet van formaat. Even as con-men and con-women they are tenth-raters! Even just bodily they are nearly always small and ugly!

O, u noemt Uyl? Heb ik niet gekend, want ik was zo gelukkig in zijn gloriedagen niet in Nederland te moeten overleven, maar een hoge dunk? No way! En  hebt u z'n proza wel eens gelezen? Ik wel, en vandaar.

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail