Nederlog        


   11 juli 2008

                                                                 

Politie Amsterdam-Amstelland + Spijkers

 

1. Politie Amsterdam-Amstelland
2. Fred Spijkers


1. Politie Amsterdam-Amstelland
Omdat mijn oog erop viel in de NRC van heden, ook in verband met het vorig samenvattend stukje, hier de titel en een paar citaten uit een heel leerzaam stukje in de NRC getiteld

Optreden hoort voor agent bij beroepseer

De aanleiding is de moord op een 28-jarige agente, van het korps Politie Amsterdam-Amstelland, die inderdaad moedig optrad. (*)

In het artikel staat dat men op het condoléance-register van mening is dat zij

deed wat elke burger van een agent verwacht: optreden. Dit is ook wat de politie van haar mensen verwacht: alertheid, moed en doortastendheid.

Ik hoor het graag, en stem met de principes in, maar heb zelf nog nooit iets dergelijks meegemaakt van de kant van Politie Amsterdam-Amstelland. Integendeel.

Maar eerst verder over hoe het hóórt, in beginsel, en in de opleiding, en ook voor sommige moedige agentes:

Ze had kunnen volstaan met een melding, zegt Jaap Timmer, hoofddocent politiestudies aan de Vrije Universiteit.
(..)
Een agent is 24 uur per dag, zeven dagen in de week, in functie, zegt Timmer. Ook in zijn vrije tijd moet hij optreden bij bijvoorbeeld inbraken of fors geweld. Als later uitkomt dat hij dat niet deed, is dat verwijtbaar, zegt Timmer. Bij lichtere overtredingen hoeft een agent in zijn vrije tijd niet per se iets te doen. Maar zelfs dan grijpen ze vaak in. Of bellen ze even een collega. Dat is beroepseer.

Er lijkt dus een totale omslag plaatsgevonden te hebben onder de heldhaftige, vastberaden, maat ook barmhartige leiding van (tegenwoordig) mr.dr. Bernard Welten, eertijds havist en rechterhand van Nordholt, nu zeer hoog betaald hoofdcommissaris van Politie Amsterdam-Amstelland.

Nog maar niet zó lang geleden, en wel ten tijd van Welten's rechterhandschap, kreeg ik te horen van Grunninger politie-agent'n, die na zeer vaak telefoneren door velen, eindelijk aanwezig waren bij een inpandige gek die met moord en geweld dreigde en aan het laatste deed:

Alle Amsterdammers benn'n klootzakk'n.
Wij kom'n pas als de lijk'n al over de vloer'n ligg'n.
Dag m'neer.

"
Dat is beroepseer." Toen, natuurlijk.

Ik procedeerde mede naar aanleiding hiervan - ik kreeg geen bescherming waar ik recht op had, vanwege de (toenmalige!) "beroepseer" bij de
Politie Amsterdam-Amstelland - en won dat, maar slaagde er nooit in mijn vorderingen geldend te maken: Ze werden eenvoudig nooit beantwoord.

"Dat is beroepseer."

Nog wat minder kort geleden vertelde politiebrigadier Lammert Takens van de
de
Politie Amsterdam-Amstelland, in klachten op herhaalde moorddreigingen door een inpandig gevestigde harddrugshandelaars dat, wetende dat ik invalide was, wetende van de drugshandel, want ik had eerder geklaagd, met hetzelfde resultaat ("beroepseer"), met de brigadier zelf gekleed naar - neem ik aan - toenmalig korspgebruik van de Politie Amsterdam-Amstelland, en wel in
een korte rode broek waarboven een t-shirt met de opdruk "I lost my heart in Amsterdam" (toenmalig gemeentelijk politie-zomeruniform, neem ik aan):

De politie doet niets voor u.
Wij doen niets voor u, en als u dat niet bevalt dan sodemietert u maar op uit Nederland.

Ik citeer uit mijn CV, dat ik MOEST schrijven van B&W van Amsterdam, over wat met mijn klachten (mede) daarover gebeurde, in deze Neerlandse hoofdstad zo vervuld van hoge idealen, met zo verantwoordelijke en aansprakelijke ambtenaren en bestuurders:

2001 Gemeentepolitie Amsterdam
  Aangezien mijn site on line te vinden was sinds 1996 (met ME in Amsterdam sinds 1999) besloot ik in 2000 en 2001 te proberen de Amsterdamse (ex-)commissarissen van politie Nordholt, Van Riessen en Kuipers te spreken te krijgen, en wendde mij daarom tot het gemeentelijke hoofdbureau van politie, waar ik een tweetal inspecteurs van politie van middelbare leeftijd trof, die mij heel beleefd behandelden en aanspraken, en beloofden e.e.a. voor te leggen aan deze halfgod-wetshandhavers (nooit voor mij te spreken ten tijde van mijn vergassing en bedreiging), en die inderdaad mijn site, mijn beleefde persoon, en wat schriftelijke bewijsmiddelen herhaaldelijk persoonlijk hadden gezien op het Hoofdbureau van Gemeentepolitie, vlakbij de Elandsgracht.

Ik heb dit gedurende twee jaren geprobeerd, ben fysiek langs geweest, en heb redelijk veel getelefoneerd. De heren inspecteurs waren en bleven onveranderlijk beleefd, maar ik kreeg alleen maar uitvluchten te horen namens Nordholt, Van Riessen en Kuipers.

Nordholt verdient sindsdien diverse miljoenen per jaar met dure praatjes waarin hij managers verklaart hoe heldhaftig, vastberaden en barmhartig een Nordholt de Amsterdamse drugshandel bestreden zou hebben; Van Riessen is kamerlid voor  de VVD en legt de Kamer regelmatig uit hoe heldhaftig, vastberaden en barmhartig een Van Riessen de Amsterdamse drugshandel bestreden zou hebben; en Kuiper leeft hoogst aangenaam van zijn bijzonder goede ambtelijke pensioen, naar ik mag hopen met een knappe jonge Thaise (of Thaise jongen, naar verkiezing).

Uiteraard heeft niemand nooit enig onderzoek naar geheime bankrekeningen van de heren gedaan, en ik geef toe dat ik voor de onderzoeksjournalist die dat zou proberen een heel geringe overlevingskans geef, want de Amsterdamse harddrugshandelaren zijn zéér veel gevaarlijker en professioneler dan de zogeheten "terroristische" pubers van allochtone afkomst waar de Amsterdamse politie zich op toelegt om te bestrijden

"uit naam van de idealen van de Februaristaking"

en ook veel vuurwapenvaardiger dan de Amsterdamse politie, van wie ze ook nooit enige last of hinder ondervinden, want dat zou de korpsgeest van het politiekorps van Amsterdam zeer verontrusten, en de vastberaden strijd tegen Het Terrorisme van Marokkaanse ADHD-pubers op het net zeer bemoeilijken.

Maar ik begrijp dit nu een heel stuk beter:

"Dat is beroepseer."
"Dit is ook wat de politie van haar mensen verwacht: alertheid, moed en doortastendheid."
"
Een agent is 24 uur per dag, zeven dagen in de week, in functie
"
"
Ook in zijn vrije tijd moet hij optreden bij bijvoorbeeld inbraken of fors geweld.
"

Zoals ik zojuist schreef, dus over het aanspreken van Amsterdamse politie-ambtenaren op hun persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid, zoals beleefd door de Politie Amsterdam-Amstelland:

Ik heb dit gedurende twee jaren geprobeerd, ben fysiek langs geweest, en heb redelijk veel getelefoneerd. De heren inspecteurs waren en bleven onveranderlijk beleefd, maar ik kreeg alleen maar uitvluchten te horen namens Nordholt, Van Riessen en Kuipers. (**)

De heer Van Riessen is tegenwoordig kamerlid voor de VVD, met sympathie voor Rita Verdonk, en ongetwijfeld in eigen ogen, en ook die van sommige anderen, een eerbaar man.

2. Fred Spijkers
Wat heeft het voorgaande met Fred Spijkers te maken, wilt u wellicht weten.

Ambtelijke integriteit, en zaken als beroepseer, collegialiteit, loyaliteit, mensenrechten, en bureaucratische manieren in Nederland.

Direct naast bovenstaand stukje in de NRC staat een stukje over Fred Spijkers, waar ik eerder over schreef - Inzake Fred Spijkers (en mijzelf) - in de laatste link (en daarvoor), en die Pieter van Vollenhoven aan zijn zijde had, maar niet meer, schrijft de NRC:

Onder druk van de meest betrokken bewindslieden van het kabinet-Balkenende heeft Van Vollenhoven zich onlangs teruggegetrokken als bemiddelaar.

En hier zijn dan de Neerlandse ambtelijke en bestuurlijke manieren, ongetwijfeld allemaal "beroepseer", bij alle betrokkenen, volgens de NRC - en ik zuig het dus niet uit mijn duim:

Fred Spijkers was in de jaren tachtig als maatschappelijk werker verbonden aan het ministerie van Defensie. Hij weigerde de weduwe van een militair iets op de mouw te spelden over de dood van haar man bij een oefening. Daarop werd door het ministerie volgens hem "alles uit kast gehaald" om hem te kwalificeren als psychiatrisch patiënt, als crimineel en als onbetrouwbaar. Na jarenlange strijd trof toenmalig staatssecretaris Van der Knaap (CDA) een schiking voor bijna drie miljoen maar stelde hieraan tegelijk voorwaarden zoals een zwijgplicht. Spijkers wilde daaraan niet voldoen.

Zo gáát dat in Nederland met klokkeluiders en ambtenaren met moed, rechtvaardigheid, en karakter.
"Dat is beroepseer" van hun eigen uitvoerende abtelijke collegaas van weleer, want zo zijn de meesten, en dat niet omdat ze allemaal groot gerief vinden in de pijn en misčre van een ander (***), maar gewoon uit geheel alledaags menschlich-allzumenschlich gebrek aan karakter, en natuurlijk dat zo bijzonder royale pensioen van Loyalis, dat gloort en schittert aan het eind van trouwe ambtelijke dienst in de heldhaftige, vastberaden, barmhartige strijd tegen mensen als Spijkers en ik, die maar niet willen inzien dat er twee
loyale maten zijn:

"Actions are held to be good or bad, not on their own merits but according to who does them, and there is almost no outrage - torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonments without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians, which does not change its moral colour when it is committed by 'our' side."              
(The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, vol 3, p. 419, written in May 1945.)

Fred Spijkers kan of wil dat niet begrijpen, en ik ook niet, en Orwell's eerbegrippen deugen gegarandeerd ook niet volgens JP de HP die MP is, de Mynheer van Koek van het CDA.


(*) Ik laat haar naam weg, o.a. omdat ik van haar persoon een véél hoger dunk van heb dan van de namen en personen die ik noem, met name, in sectie 1. En er zijn nu eenmaal - heb ik ook wel eens eerder gezegd - moedige en rechtvaardige mensen. Maar helaas in minderheid, want anders was de wereldgeschiedenis nogal anders, net als de
Politie Amsterdam-Amstelland.


(**)

Ik heb de twee voorbeeldig wellevende inspecteurs - met mijn site immers on line - voorgelicht over mijn vader en zijn geridderd zijn, en dat vooral door te geven aan Kuipers en Van Riessen. Nooit enig antwoord. "

Dat is beroepseer.

" ...


... Mag ik dan toch ook nog éven opmerken, in het kader van de vele nobele activiteiten van de Amsterdamse gemeentepolitie dat mijn vader en grootvader in juni 1941 gearresteerd zijn, heldhaftig, vastberaden, barmhartig, natuurlijk, door leden van ...


juist: de Amsterdamse gemeentepolitie.

Ook

"

Dat is beroepseer
", ongetwijfeld, lang geleden natuurlijk, maar wellicht dáárom, en mede in verband met De Idealen Van De Februaristaking, misschien een reden voor

de
Politie Amsterdam-Amstelland tot enige extra trots op de eigen tradities, die immers teruggaan tot vér in de vorige eeuw. "Beroepseer
"
, en zo meer


(***) Volgens het modale ambtelijke menselijke beginsel:
 
    Gewoon... (in Amsterdam)
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet
(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)

Maarten Maartensz 


        home - index - top - mail