Nederlog        

 

15 februari 2008

                                                                 

Vragenlijst afkomstig uit de hel van de SD

 Ik ben nu 24 jaar geleden door de poort van de hel

"Laat alle hoop varen wie hier binnentreedt"

de Amsterdamse gemeentelijke SD-DWI binnen getreden, die toen nog gewoon SD heette ("Sadomasochisten-Dienst", "Sicherheits-Dienst", "Sociale Dienst").

Dat ging als volgt - en ik citeer direct mijn CV, dat ik van SD-er Henk Lont opgedragen ben te schrijven,

"omdat dat moet van B&W van Amsterdam"

en van zijn zo menschlich-allzumenschliche persoon, die het

"geheel niet relevant"

acht om mij zelfs maar zijn leeftijd of zijn opleiding te zeggen, vanachter zijn telefoon in het SD-gebouw, waar hij persoonlijk beschermd wordt door zijn kameraden van de SD-bewakingsdienst, en hij mijn diplomaas, fotoos, adressen, achtergronden, copieën van geldige identiteitsbewijzen, medische keuringsrapporten, en vele tientallen onbeantwoorde klachten sinds 24 jaar beheert, en ik niet ontvangen word

"vanwege uw uitgesproken meningen"

door zijn soort gemeentelijke Übermenschen van de Stad Van De Idealen Van De Februaristaking.

Hier is het citaat, en ik heb hier nu 24 jaar lang tegen mogen protesteren, in Onze Democratische Rechtsstaat, bij de SD-ers van de SD van Amsterdam, voor wie het volgende volmaakt vanzelf spreekt, "heldhaftig, vastberaden, barmhartig", en "Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking", die dan ook weer volgende week herdacht zullen worden, met veel publiek gesnotter van drs. Ed van Thijn en mr.dr. - "ein echter Mensch" - Job Cohen, voor de gelegenheid bijgestaan door de  getrainende actrice Sanne Wallis de Vries (die dat nóóit eerder deed, zoals ik wel, in de vijftiger jaren, maar ´die zich "bijzonder geďnspireerd weet" door een en ander, en de vele publicitaire voordelen die dit aan haar biedt, zo integer en eerlijk ook):

CITAAT uit mijn CV -
dat ik van SD-er Henk Lont opgedragen ben te schrijven,

"omdat dat moet van B&W van Amsterdam"

opdat ik

"geďntegreerd kan worden in Onze Democratische Nederlandse Rechtsstaat":

Ik beschrijf de situatie bij mijn intrede in de Amsterdamse terreur-organisatie SD, een eigenschap - de terreur-organisatie - die ik toen nog niet onderkend had, omdat ik mij anders wellicht anders had gedragen:


 

1984 Moorddreiging Amsterdamse ambtenaren
  Het blijkt - als eerder, toen ik wegliep wegens de wachttijden - tjokvol te zitten met uitkeringsaanvragers, die breedweg en in termen van grootte in drie groepen uiteenvallen
  • de grootste groep van Marokkaanse en Surinaamse "gastarbeiders", heette het in 1984 wellicht nog
  • een middengroep van junken, gewoonlijk met honden, messen en spuiten bewapend, en spuitend waar je bij zat in de Sociale Dienst (waarschijnlijk om daarmee een uitkering te krijgen)
  • een kleine groep van vers afgestudeerde academici met grote verbazing en angst in de ogen, en ikzelf, als van de universiteit gejaagde invalide.

Een en ander wordt beheerd door twee gemeentelijke portiers, een grote dikke met blubberlippen, en een kleine kale met flaporen, beiden kennelijk vijftigers of langjarige jongere alcoholici, en beiden voorzien van een vet Amsterdams accent.

De heren houden niet van uitkeringsstrekkers, en helemaal niet van Marokkanen en Surinamers, en laten dit publiek weten ook, al valt het op dat ze alle junken - met honden en messen en spuiten - kruiperig behandelen.

Tegen Marokkanen gaat het als volgt

"Hé Agmet, of hoe juh ook mag heetuh, je mot wel juh naom infulluh as juh een uitkerinkie fammuh wil hebbuh. En je mot wel Neejdurlans kennuh sprekuh, want anders helpemuh juh nie. En met twee woorruh spreekuh, begreip juh wel? Of kejje muh niet furstaon?"

Ik zit daar 2 1/2 uur bij, met een gebroken teen, en groeiende irriratie. De rest van de aanwezigen doet alsof ze niets zien of horen en zwijgen, als ze niet lachen.

Na 2 1/2 uur sta ik op en protesteer ik beleefd bij de portiers dat ik van een dergelijke behandeling van anderen niet gediend ben, en een klacht over ze wil indienen, en bij wie ik dat moet doen.

Hier is hun antwoord:

"Fuiluh smeriguh homofieluh gepuhkop! Gore hufter! Smerige klootzak! Kom naor buituh opdat muh juh kennuh furmoorduh en fursuipuh in de gracht."

Ik word zo boos dat ik ter plekke het woord "Burofascisme" uitvind én definieer voor de heren, wat tot drie a vier keer herhaling van beide van het zojuist geciteerde tot gevolg heeft; mijn naar buiten stappen op de gracht; en vijf minuten van hun verdere gescheld, vooral over mijn vermeende sexuele identiteit, lange haar, en de vermeende broodwinning van mijn moeder.

Als ik naar het gemeentehuis ga is het antwoord daar, namens B&W, dat ik niet het recht heb "burofascist" te zeggen tegen enige Amsterdamse ambtenaar; dat ik

"niets te maken heb met wat uw vader in de oorlog gedaan zou hebben",

en zij al helemáál niet; en dat ze weigeren op te treden tegen

"onze collegaas".

 

1984 "Fraudeur"
  Ik bel met mijn behandelend ambtenaar van de SD, een juffrouw Heemskerk, die mij op mijn protesten doet weten

"U denkt toch zeker niet dat we de rode loper voor u uitleggen? Als u niet langskomt krijgt u geen uitkering. Aan u de keus."

Maar ik krijg in mei een bijstandsuitkering, zij het geen WAO, om redenen die mij nooit verklaard zijn al heb ik daar tientallen malen om gevraagd (want ik had immers 10 jaar gewerkt, en zelfs nooit een beurs gekregen).

In juni wordt de uitkering weer ingetrokken. Nu ben ik, volgens juffrouw Heemskerk en de directie van de SD

"een fraudeur"

want ik zou, volgens opgave van Studiefinanciering uit mei, studiefinanciering ontvangen hebben en ingeschreven staan als student.

In feite heb ik én niet ingeschreven gestaan én niet gestudeerd.

Later blijkt dat de UvA mijn studie-aanvraag voor 1983 in april 1984 alsnog heeft ingediend, zonder mij daarin te kennen, en aan het eind van het akademisch jaar, kennelijk vanwege de 3 x 20.000 gulden die ze daarvoor van het rijk vangen per ingeschreven student (bij filosofie, bij psychologie, bij Noors).

Uiteindelijk, na veel moeite, weet ik dit weer recht te breien, en krijg ik per september 1984 wel een bijstandsuitkering, met strafkorting

"vanwege de u onterecht sinds april verleende bijstand".

Excuses voor het gebeurde krijg ik nooit, in geen enkele vorm, en juffrouw Heemskerk meent dat ik niet te klagen heb

"want u bent toch geen homofiel, toch? Nou dan."

(Voor de niet in de psychologie afgestudeerde leken:

Juffrouw Heemskerk en veel van haar SD-collegaas, zoals de twee portiers, zijn evidente sado-masochisten, die dit soort baantjes aannemen en zoeken vanwege hun perversies. Er zijn ondertussen duizenden van dergelijke ambtenaren in Amsterdam.)
 


EIND CITAAT

Hierna is het inderdaad nóóit meer goed gekomen, tussen mij en De Collegaas van deze portiers, wie zo goed weten dat het mij aan Respect ontbreekt, en aan Loyaliteit ook, trouwens, en dat ikzelf géén goede gezonde behoorlijke autochtone Amsterdammer ben, met vier autochtone Amsterdamse grootouders.

En vandaar dus, want dat is inderdaad niet zo, moet ik diep beschaamd toegeven in Ons Trots Autochtoon Nederland: Eén van mijn grootmoeders had evident een verkeerd ras, in Amsterdam, ooit, in de tijd dat de grootvader van SD-ethicus Edelaar Amsterdams ambtenaar was, ongetwijfeld, en bijverdiende met Pulsen, neem ik aan, vriendelijk als ik ben. (Zie "The Holocaust Encyclopedia", Ed. W. Lacqueur, of het Amsterdamse Verzetsmuseum voor een toelichting. In de laatste institutie vindt u ook een foto van mijn vader, aldaar opgeprikt - zonder naam eronder, natuurlijk: hij is en was geen burgemeester of wethouder - als "verzetsheld" o.i.d.)

Ziet u? ZO GAAT DAT AL 24 JAAR BIJ DE AMSTERDAMSE SD, die bestaat - dat kan immers niet anders, na 24 jaar klagen met alleen meer sadistische chicanes en bedreigingen als antwoord - om Amsterdamse sadistische ambtenaren grondig te trainen en veelvuldig te bevredigen, met gebruik van geld dat voor kort uit de staatskas kwam, zodat ze daarna ingezet kunnen worden om de Amsterdamse gemeentelijke Kernindustrie en Kerntaak te helpen - en ik spreek uiteraard van de drugsmafia, waar het allemaal om draait in bestuurlijk Amsterdam, want dit is de machtigste, rijkste, en door B&W meest geliefde tak van ondernemers in Onze Hoofdstad, die hét helemaal heeft, en ze zijn ook levensgevaarlijk, zoals ikzelf uit eigen ervaring weet, en zoals de leden van B&W wellicht in Straatsburg zullen jammeren:

"Ik moest wel, want ik werd bedreigd door drugshandelaren, en de gemeentepolitie weigerde mij te helpen toen ik klaagde, net als in 't geval van Maarten Maartensz".

Nu, ikzelf ben nu - als erkende dertig jaar invalide zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, als met alleen 10-en afgestudeerd psycholoog, als "begenadigd mathematisch logicus" volgens professoren die mij goed gekend hebben over een periode van 15 jaar aan de UvA - alweer ANDERHALF JAAR bezig om de SD-er Henk Lont en zijn talloos veel fysiek zeer gezonde collegaas en bovengestelden, zoals directeur Schreuders en ethicus-Einstein Edelaar a.k.a. ambtenaar Leon: ook met héél welverzorgd Nederlands:

"ik kan mij niet in uw site herkennen, en daarom ga ik niet op u in" (ambtenaar Edelaar, november 2007)

te bewegen mij NIET de zelfmoord in te proberen te manipuleren vanwege de belangen van zijn drugshandelende bovenbazen van B&W van Amsterdam.

Maar Klantmanager Henk Lont sluit gewoon zijn telefoon voor mij af, beantwoordt mijn mails niet, verschuilt zich veilig achter zijn collega-SD-ers in bewakers-uniformen, met sportschooltraining, en een IQ van hooguit de helft van het mijne, maar met VEEL meer spierkracht, VEEL minder beschaving, VEEL meer onbeschoftheid dan ik, en met een lichaamsbouw als een kleerkast, en zond mij dus in oktober 2007 de volgende fraaie vragenlijst NAMENS DE ZORGVERZEKERAAR ACHMEA, die mij daarmee via een ca. 25-jarige mislukte student medicijnen wil doen goedkeuren voor slotengraven of vakkenvullen, want dat komt B&W van Amsterdam heel goed uit, en is geheel passend voor een 58-jarige invalide briljante zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, in Amsterdam.

Ik MOET MOET MOET - zegt ambtenaar Henk Lont,

"uit naam van de idealen van de Februaristaking",

en heel

"heldhaftig, vastberaden, barmhartig",

verschanst achter zijn collega-bewakers van de SD, in het SD-gebouw, zodat ik hem niet kan raken, spreken, schrijven, mailen of zelfs maar zien om later (als ik bijvoorbeeld wat gezonder mocht worden) hem te kunnen herkennen op straat, en dan "aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden", zoals dat moet, ook vanwege de Wormen en Naarden van JP de HP die MP en Gristenmens is, maar die toch jaarlijks vele tientallen miljarden illegale drugshandel helpt "gedogen" (= beschermen) in Neerlanderthalië, alsof dat allemaal even vanzelf spreekt als het volgende, op Amsterdams SD-papier en uit Amsterdamse SD-kelen tegen mij:

"WANT ANDERS WORDT JE UITKERING GEKORT OF INGETROKKEN"

zodat je als al 30 jaar erkende invalide wel zelfmoord moet plegen, aangezien je niet van de Amsterdamse - "democratische rechtsstatelijke heldhaftige vastberaden barmhartige" - lucht kunt leven, en te ziek en te trots bent om te gaan bedelen, wat ook niet mag, van de gemeentepolitie van wie je wel vergast en met moord bedreigd mag worden door hun collega-vrienden-harddrugshandelaars.

WAARVOOR en VOOR WIE deze vragenlijst dient, anders dan om Klantmanager Lont, Einstein-gelijkwaardige SD-ethicus Edelaar, en SD-directeur Schreuders spontane orgasmes te bezorgen weet ik niet, ook sprekend als briljant psycholoog, met aanzienlijke psychiatrische kennis, en persoonlijke ervaring - via de telefoon: ik mag immers deze Amsterdamse ambtelijke godheden niet anders spreken dan via de telefoon, en dat alleen na zeer veel uitermate onbeschofte chicanes van hun persoonlijke dienaren en dienaressen bij hun call-center. ("Wat is je utkerings-nummer?! Ik moet je nummer hebben als ik je wil doorverbinden!! Als ik je nummer niet krijg doe ik niks voor je!!")

WAAR en DOOR WIE deze vragenlijst - met zéér persoonlijke informatie - bewaard gaat worden, en met welk doel, en met welke reden - wordt er ook niet bij verteld, en heb ik geen enkel recht om te weten.

Maar hier is ie dus, en u kunt beter zelfmoord plegen als u af komt te hangen van de SD van Amsterdam, en als u dat niet spontaan doet (wat ook zo vreselijk goed zou zijn  voor uw mede-Amsterdammers, want u draagt immers niets bij tot Onze Democratische Rechtsstaat, en kort feitelijk - sinds de gemeente de uitkering moet ophoesten - alleen maar op de ruime taxi-vergoedingen, Thamesweg-genoegens, en dagelijkse snuif van het College van B&W en zulke voortreffelijke humanisten als de ambtenaren en advocaten Sarucco en Lisser) dan zijn er honderden collegaas van Lont en Edelaar die dat met genoegen helpen doen, want u bent immers maar een loden last op de Amsterdamse gemeentelijke begroting, die immers ook zoveel taxi-kosten en huursubsidies voor PvdA-wethouders moet opbrengen.

Goed dan... dit is wat u mag verwachten als "bijstandsgerechtigde" in Amsterdam, ten behoeve van uw geheime persoonlijke dossier berustend bij anonieme Nederlandse ambtelijke Behörden van Niederländische  Bewakingsdiensten ("Sicherheits Dienst") enzo VOOR DE REST VAN UW LEVEN:

Note bene, hier zijn de eindregels van een en ander als voorafje, dat gepaard gaat met de bedreiging dat

"als u niet meewerkt wordt u (*) uitkering gekort of ingetrokken"

"Deze vragenlijst blijft in uw medisch dossier en wordt niet aan de DWI beschikbaar gesteld. Wij willen voor de rapportage aan DWI gebruik maken van een aantal gegevens uit deze vragenlijst.

Gaat u daarmee akkoord?    -- ja   -- nee

Datum ......

Handtekening, naar waarheid ingevuld ....."

Begint u maar in te vullen, burgers van Amsterdam, stad van "de idealen van de Februaristaking":


Vragenlijst ACHMEA

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Vragen


1. Voelt u zich lichamelijk gezond? 


2. Heeft u lichamelijke klachten? Welke? 


3. Heeft u psychischie klachten? Welke? 


4. Hoe vaak bent u het afgelopen jaar bij uw huisarts geweest? 


5. Wie is uw huisarts? 


6. Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een specialist bezocht? 


7. Staat u momenteel onder behandeling van een psycholoog of psychiater? 


8. Bent u onder behandeling van een fysiotherapeut? 


9. Bent u ooit opgenomen geweest in een ziekenhuis of een sanatorium? 


10. Bent u ooit geopereerd? Wanneer en waarvoor? 


11. Gebruikt u medicijnen? Welke? 


12. Gebruikt u alcohol? Hoeveel? 


13. Gebruikt u drugs? Welke? 


14. Rookt u? Hoeveel? 


15. Wat is uw gewicht? 


16. Wat is uw lengte? 


17. Heeft u last van kortademigheid of hartkloppingen? 


18. Wat zou u nog willen vermelden met betrekking tot uw gezondheid?


 


Overige vragen


 


A. Welk werk kunt u ten gevolge van deze klachten NIET doen? 


B. Welk werk kunt u ondanks deze klachten WEL doen? 


C. Heeft u zin om weer aan het werk te gaan? Toelichting: 


Opleiding, werk en sociale omgeving


 


D. Welke opleiding heeft u gehad? 


E. Wanneer heeft u voor het laatst gewerkt? 


F. Wat voor werk was dat? 


G. Waarom werd dat werk gestopt? 


H. Zoudt u dat werk weer willen doen? Toelichting: 


I. Wat voor werk zou u nu willen doen? 


J. Als u weer zou gaan werken, zou u dan omgeschoold of bijgeschoold willen worden? Toelichting: 


K. Hoe laat staat u meestal op en hoe laat gaat u meestal weer slapen?
   Opstaan rond ...... uur en slapen gaan rond .... uur. 


L. Wat zijn uw hobbies? 


M. Hoe is uw gezinssamenstelling / hoe woont u (echtgenoot, vriend(in), kinderen, alleen)?


 


N. Heeft u veel sociale kontakten (familie, kennissen, vrienden)? 


O. In welk land bent u geboren? 


P. Hoe lang bent u in Nederland? Sinds .... 


Deze vragenlijst blijft in uw medisch dossier en wordt niet aan de DWI beschikbaar gesteld. Wij willen voor de rapportage aan DWI gebruik maken van een aantal gegevens uit deze vragenlijst.

Gaat u daarmee akkoord?    -- ja   -- nee

Datum ......

Handtekening, naar waarheid ingevuld .....


EIND CITAAT VRAGENLIJST

WIE in godsnaam "uw medisch dossier" beheert, WAAR dat berust, WIE - welke Bewakingsdienst-Behörde - dat over 5 jaar tegen u zal gaan gebruiken (bijvoorbeeld om u naar "de campus" Amersfoort" te sturen, voor uw dringend nodige "heropvoeding") wordt u allemaal NIET meegedeeld, en al helemaal niet als u daar - zoals ik deed - expliciet en beleefd om vraagt.

Wat u WEL meegedeeld wordt is nogmaals dit:

"als u niet meewerkt wordt u (*) uitkering gekort of ingetrokken"

Welaan dan ... en dit fraaie Nederlog-stukje, dat zo goed laat zien uit welk menselijk soort hout B&W van Amsterdam is gesneden (hetzelfde als dat van Kotälla, Aus der Fünten en Lages, "want alle mensen zijn gelijkwaardig", dus je mag mensen niet "grieven en/of beledigen" door dit te ontkennen, want ook deze voortreffelijke SD'ers van weleer, de COLLEGAAS van ambtenaar Klantmanager Henk Lont en ambtenaar ethicus Edelaar zijn MENSEN, immers) ... hier is mijn vraag aan alle betrokkenen bij de poging mij nog vlak voor mijn achtenvijftigste aan het slotengraven te zetten als invalide briljante zoon en kleinzoon van medeorganisatoren van de Februaristaking:

Aan: burgemeester Job Cohen            (zie ook: Galerij)
       wethouder Lodewijk Asscher
       wethouder Hennah Buyne
       wethouder Carolien Gehrels
       wethouder Tjeerd Herrema
       wethouder Maarten van Poelgeest
       wethouder Marijke Vos
      
       drs. Ed van Thijn         (vergasser en drugshandelaarsvriend)
   
       mr. Ulco van de Pol      (Amsterdams Ombudsman)    
      
       mr. Mieke Krol              (top-advocate van de UvA)
      
       directie Stichting 40-45 (integere uitbaters van de 2e W.O)
      
       directie Niod                (specialisten in Nederlands Verzet)
      
       juffrouw Anneke van der Plas (zorgverzekeraar Achmea)
      
       ambtenaar Henk Lont     (gelijkwaardige van Mandela)
       ambtenaar Leon Edelaar (gelijkwaardige van Einstein)

Zoudt u zo vriendelijk willen zijn om - en wel onmiddellijk en per omgaande!! - bovenstaande vragenlijst in alle menselijke gelijkwaardigheid in te vullen voor mij, zoals ik dat voor Klantmanager Lont moet, van hem, "uit naam van B&W van Amsterdam", van wie dat MOET, omdat

"als u niet meewerkt wordt uw uitkering gekort of ingetrokken"

En zoudt u in het bijzonder, ook met hulp van mevr. mr. Sarucco - ook al Surinaams, net als ambtenaar Lont, vast ook persoonlijk bekend bij Bevelhebber Bouta, wat héél behulpzaam is bij het bevorderen van de belangen van de zo wredelijk, zo mensonwaardig, zo gruwelijk, zo beestachig gediscrimineerde Amsterdamse drugsmafia - vraag 13 willen invullen, en mijn varianten daarop ook beantwoorden, ook ten behoeve van het Internationale Hof te Straatsburg, dat ook over de mensenrechten van drugshandelaars gaat:


13. Gebruikt u drugs? Welke?13A. Wanneer gebruikte u het laatst drugs? Welke waren dat?13B. Wanneer was u voor het laatst op de Thamesweg en in Yab Yum? En welke speciale gemeentelijke kortingen genoot u daarbij?13C. Welke zijn uw voorkeuren - hobbies, preferenties - op seksueel terrein?

Houdt u - als zoveel prominente Nederlandse politici - van SM?

Wilt u dan wellicht een functie bij de SD/DWI, indien ja, of als persoonlijk assistent(e) van een Amsterdams wethouder of burgemeester?


Vertelt u mij alstublieft niet dat zulke hippe bestuurders als Carolientje Gehrels, of mr. Henna Buyne, of drs. Tjeerd Herrema, of de zo bijzonder begaafde Maarten van Poelgeest, nooit drugs gebruiken, en nooit drugs gebruikten (Van Poelgeest niet??!! Van Poelgeest niet??!!) of deze niet gratis via de advocaten van de bestuursdienst krijgen, bijvoorbeeld om - "nóg beter, nóg transparanter, nóg optimaler" - te kunnen liegen voor cameraas.

En mijn vader en grootvader záten toch immers in "de campus" Amersfoort, tussen 1941 en 1944 (toen mijn grootvader ondertussen vermoord was, door de collegaas van de toenmalige SD, en mijn vader afgevoerd werd, eerst naar "
de campus" Vught, en daarna naar "de campus" Sachsenhausen, ook met vrij reizen, aangeboden door de Nederlandse Spoorwegen)

opdat Ed van Thijn, Job Cohen, Rob Oudkerk, Lodewijk Asscher, Carolien Gehrels (+ de Geest van Spinoza), Hennah Buijne, en talloos veel andere Integere Eerlijke Sociaal-Democraten de achtergestelde en gediscrimineerde Amsterdamse (allochtone EN autochtone) drugshandelaren zouden kunnen helpen om een veilig, beschermd, menselijk bestaan te leiden, in Onze Prachtige Hoofdstad, die bestuurd wordt Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking, zoals we die over 10 dagen zo dankbaar en humaan zullen herdenken, in Onze Gemeente Amsterdam.

Zo IS het toch, dames en heren zelfverklaarde morele gelijkwaardigen van mijn mijn vader en grootvader (en van mijn moeder, assistent-hoofd onderduikshulp in Noordbrabant toen Edje van Thijn daar ondergedoken was om zich voor te bereiden op de vele humanitaire werken die hij zou gaan verrichten in naoorlogs Neder-Karremans-land ten behoeve van de zo zeer en zo wreed en onmenselijk gediscrimineerde mede-Nederlanders - vaak Surinamers ook, moet u weten - die in Amsterdam zo heel humaan, zo "menschlich-all-zumenschlich" (**) in drugs handelen), en ook de intellektuele gelijkwaardigen van mij, die zich immers vooral niet moet verbeelden iets bijzonders te zijn, laat staan méér te kunnen of weten dan een zo evident geniaal volgelinge van Spinoza, als Carolientje Gehrels , of een zo intellektueel hoogbegaafd, hoewel niet afgestudeerd, studentenleider van weleer als Maarten van Poelgeest?

Overigens, omdat ambtenaar Henk Lont mij - heel humaan, heel vanzelfsprekend, uiteraard "heldhaftig vastberaden barmhartig" - heeft verzekerd dat mijn uitkering ingetrokken of gekort gaat worden

"als u geen medewerking verleent"
"want dat moet van B&W van Amsterdam"

kan ik u meedelen dat ik de vragenlijst ingevuld en al gereed heb staan voor mijn site, in ME in Amsterdam, zodat u maar kunt meegenieten van mijn persoonlijke informatie.

Ik vrees echter met grote vreze dat ambtenaar Klantmanager Henk Lont, om niet te spreken van ambtenaar Klachtenmanager Leon Edelaar, mijn antwoorden "niet goed genoeg" zullen vinden, en daarom

"helaas"

 mijn uitkering moeten korten of intrekken

"omdat u zich niet aan de wettelijke regels en bepalingen hebt gehouden die in uw geval in Nederland van toepassing zijn"

Want zo gaat dat in Amsterdam, met enthousiaste instemming, en in opdracht van

       burgemeester Job Cohen            (zie ook: Galerij)
       wethouder Lodewijk Asscher
       wethouder Hennah Buyne
       wethouder Carolien Gehrels
       wethouder Tjeerd Herrema
       wethouder Maarten van Poelgeest
       wethouder Marijke Vos

ook namens en in het belang of met de medewerking van zulke verheffende Amsterdamse humanisten, socialisten, genieën en zwaar humanistisch doortimmerde Amsterdamse verzetsinstitutites en zorgverzekeraars als
      
       drs. Ed van Thijn         (vergasser en drugshandelaarsvriend)
   
       mr. Ulco van de Pol      (Amsterdams Ombudsman)    
      
       mr. Mieke Krol              (top-advocate van de UvA)
      
       directie Stichting 40-45 (integere uitbaters van de 2e W.O)
      
       directie Niod                (specialisten in Nederlands Verzet)
      
       juffrouw Anneke van der Plas (zorgverzekeraar Achmea)
      
       ambtenaar Henk Lont     (gelijkwaardige van Mandela)
       ambtenaar Leon Edelaar (gelijkwaardige van Einstein)

Toch? Immers, wat er over Mensenrechten en Grondrechten in de Nederlandse wet staat, geldt - ook naar regerings- en kamerstandpunten - ALLEEN Kamerleden, Gemeenteraadsleden, B&W-leden, en alles en iedereen dat ambtenaar is in Nederwietland, en geldt niet voor gewone Nederlandse burgers, laat staan voor wie de gore moed heeft ziek en/of briljant te zijn, of zoiets sadistisch-onpasselijkmakends doet als - god betere het, in Onze Stad Van De Februaristaking!! - te durven klagen over zijn behandeling bij B&W, of die niet evident-direct-natuurlijk familie of gelijkwaardige is van Amsterdamse ambtenaren, en als zodanig herkend kan worden door ambtenaar Klachtenmanager-ethicus Leon Edelaar.

Leer dit van my!


(*) Men spréékt zo op de SD, en je moet al héél blij zijn, als 57-jarig psycholoog, als de ambtenaar (of es) aan gene zijde van de lijn, na herhaaldelijk beleefd vragen, "u" zegt tegen u. (U kunt dan ook vervolgens rekenen op een gemoduleerd "muhneer" - en ik spreek uit 24 jaar immer dezelfde ervaring. "All power corrupts", and bureaucratic power dehumanizes completely).

(**) Dit is een citaatje voor de filosofisch en intellectueel zo bijzonder hoog begaafde Carolientje Gehrels, die vast - uit haar blote hoofd, maar liefst! - direct weet wie dat schreef. Zegt 't voort aan uw Collegae, o mede-filosofe! Ich schrieb ja, wenn Sie sich erinnern "menschlich-allzumenschlich".

 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail