Nederlog        

 

12 februari 2008

                                                                 

Galerij

 

Vooruitlopend op mijn plan een galerij op te richten van portret-fotoos van Amsterdamse burofascisten die mij opzettelijk en welbewust jarenlang pijnigden ten behoeve van de belangen van drugs-corrupte Amsterdamse bestuurders en drugs-corrupte ambtenaren, hierbij het begin van een portretgalerij van levensgevaarlijke Amsterdamse drugs-corrupte bestuurders, waarvan helemaal niemand ooit zèlfs maar de moed opbracht publiek te zeggen dat de enige oplossing voor het Nederlandse drugsprobleem legalisatie is. Immers, dat zou de winsten van hun beminde mafia-maten zéér aantasten, en vandaar....

Galerij
(nobele sociaal-democraten, allen,
met werkelijk hart voor de zo gesmade
belangen van de Amsterdams drugshandel)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail

 


 

 College

 


van Amsterdamse bestuurders die véél liever "heldhaftig, vastberaden, barmhartig", invaliden laten vergassen voor, door en ten behoeve van Amsterdamse drugshandelaren  en "uit naam van de idealen van de Februaristaking" dan hun menselijke, morele of wettelijke plicht te doen - alles "met permissie" overgenomen van de site waar ze reclame voor zichzelf en hun vet betaalde bestuursmisdadigers-carrières maken:

Job Cohen Lodewijk Asscher Hennah Buyne
Burgemeester Wethouder Wethouder

Burgemeester Cohen
Verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, Algemene Zaken, Integraal Veiligheidsbeleid, Communicatie, Juridische Zaken, Bestuurlijk Stelsel en Internationale Samenwerking.Lodewijk Asscher is loco-burgemeester. Als wethouder is hij verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën, Economische Zaken, en de (Lucht)haven.
 Hennah Buyne is wethouder Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd en Diversiteit en Grote Stedenbeleid (GSB).


 

 
Carolien Gehrels Tjeerd Herrema Maarten van Poelgeest
Wethouder Wethouder Wethouder


Carolien Gehrels beheert de portefeuille Kunst en Cultuur, Lokale Media, Sport, Bedrijven, Deelnemingen en Inkoop.


 Tjeerd Herrema is wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (incl. Noord/Zuidlijn), Dienstverlening, Volkshuisvesting, Monumenten en Archeologie.

 


Maarten van Poelgeest is als wethouder verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, Waterbeheer en ICT (incl. glasvezel).

 

  Marijke Vos  
  Wethouder  
 Marijke Vos is wethouder Zorg, Milieu, Personeel en Organisatie, Openbare Ruimte en Groen.

 
 


Het college